Nowatorski zabieg usuwania skrzeplin

W Klinice Kardiologii WUM zastosowano najnowszy system do usuwania skrzeplin z naczyń. To jedno z pierwszych w Europie zastosowań małoinwazyjnego systemu - AlphaVac.

Zabieg przeprowadzono po uzyskaniu certyfikatu CE oraz po zarejestrowaniu przez FDA nowych wskazań dla zastosowania systemu AlphaVac firmy Angiodynamics. Jest to nowe urządzenie do w pełni przezskórnego, niechirurgicznego usuwania materiału zakrzepowo-zatorowego z układu żylnego. Stosowane jest również w leczeniu ostrej zatorowości płucnej.
System AlphaVac od pozostałych urządzeń tego typu odróżnia fakt, że można dzięki niemu wykonać manualną aspirację skrzeplin, a nie ma konieczności użycia pompy do krążenia pozaustrojowego.
Zasada działania przypomina mechanizmem „odsysanie” i „odkurzanie” naczyń od środka.

Zabieg wykonano u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na cewniku dializacyjnym, u którego doszło do wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Tego rodzaju innowacyjne zabiegi nie byłyby możliwe bez zintegrowanego, interdyscyplinarnego działania lekarzy kardiologów interwencyjnych stanowiących podstawowy element zespołu wczesnego reagowania w zatorowości płucnej (dr Arkadiusz Pietrasik, prof. Janusz Kochman, prof. Marcin Grabowski), echonawigatorów (dr hab. Monika Budnik) oraz specjalistów zajmujących się kompleksowym leczeniem pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (dr hab. Agnieszka Kołodzińska, lek. Fryderyk Daniluk).