Nowatorska terapia przeciwbólowa po raz pierwszy w Polsce

11 i 19 czerwca br. w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM odbyły się zabiegi wszczepienia implantowalnych pomp infuzyjnych służących do leczenia bólu przewlekłego. Urządzenia zostały wszczepione dwóm pacjentom cierpiącym z powodu bólu w przebiegu choroby nowotworowej. 

Obaj pacjenci leczeni są w Poradni Leczenia Bólu I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SKDJ. Po wyczerpaniu możliwości skutecznej farmakoterapii oraz dostępnych metod niefarmakologicznych leczenia bólu pacjenci wyrazili zgodę na nowatorskie leczenie zykonotydem (substancja czynna) podawanym w ciągłym wlewie do przestrzeni podpajęczynówkowej. Terapia ta jest zarejestrowana w Europie, w Polsce zastosowano ją po raz pierwszy.

Koszty leku zostały pokryte przez NFZ w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL), a wszczepialną pompę przekazała jako darowiznę firma Medtronic Poland. Dzięki temu obaj pacjenci dostali szansę na nowatorską w Polsce terapię przeciwbólową zykonotydem (substancja czynna). W okresie okołooperacyjnym byli oni hospitalizowani w Oddziale Intensywnej Terapii I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SKDJ UCK WUM, kierowanej przez dr. hab. Janusza Trzebickiego. Natomiast zabiegi zostały przeprowadzone na bloku operacyjnym Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SKDJ UCK WUM.

Wszczepienie pomp wykonał zespół anestezjologów leczących pacjentów w Poradni Leczenia Bólu: dr hab. Dariusz Kosson oraz dr Marcin Kołacz przy wsparciu specjalisty w dziedzinie neurochirurgii prof. Bogdana Ciszka. Przy pierwszym zabiegu merytorycznego wsparcia udzielał dr Denis Dupoiron, anestezjolog z Institut de Cancerologie de I’Ouest Paul Papin w Angers we Francji, u którego dr hab. Dariusz Kosson i dr Marcin Kołacz szkolili się w leczeniu bólu przewlekłego ww. metodą.

W zabiegach uczestniczyły pielęgniarki instrumentariuszki: Grażyna Sobieraj, Małgorzata Kubiś, Iwona Kurzawa i Justyna Kogut.

Znieczulenia regionalne i ogólne przeprowadził zespół anestezjologiczny w składzie: dr Marek Janiak, dr Grzegorz Górniewski, lek. Marek Paśnicki, lek. rezydent Yuliia Zhurovska oraz pielęgniarka anestezjologiczna Olga Ortiz Ortiz. 

Roztwór zykonotydu do wypełnienia pompy został przygotowany w aptece Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Obecnie pacjenci są na etapie ambulatoryjnego miareczkowania adekwatnej dawki zykonotydu (substancja czynna), które jest przeprowadzane w Poradni Leczenia Bólu, jednak już teraz można stwierdzić, że w obu przypadkach osiągnięto istotną redukcję przyjmowanych wcześniej opioidowych leków przeciwbólowych przy jednoczesnym zmniejszeniu dolegliwości bólowych.  

Polska dołączyła do grupy państw wykorzystujących nowoczesne technologie i środki w terapii bólu.