Nasz klinicysta - konsultantem krajowym

Prof. Michał Grąt, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM został nowym konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii klinicznej. Kadencja potrwa 5 lat.

Prof. Grąt jest absolwentem naszej uczelni. To wybitny klinicysta, chirurg i naukowiec. Swoją działalność badawczą rozpoczął już na studiach. Uzyskał za nią wiele cennych wyróżnień, jak: Diamentowy Grant czy Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayza przyznawany przez Polską Akademię Nauk. Od początku koncentrował się głównie na tematach związanych z chirurgią wątroby i dróg żółciowych. W 2013 roku, niemal rok po zakończeniu studiów, uzyskał stopień doktora. Badania będące podstawą rozprawy doktorskiej pozwoliły na wypracowanie nowych międzynarodowych kryteriów kwalifikacji chorych z rakiem wątrobowokomórkowym do transplantacji wątroby. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2020 - nominację profesorską. We wrześniu 2022 roku został kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM. W ubiegłym roku przeprowadzono w niej 258 przeszczepień wątroby. W tym pierwszą w Polsce transplantację jednej podzielonej wątroby dwóm biorcom.

Zadania konsultantów krajowych

Do zadań konsultantów krajowych należy inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ich ocena, prognozowanie potrzeb w swojej dziedzinie, doradztwo i współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych oraz z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Do konsultantów trafiają również wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia zagranicą.