Nagroda główna i trzy wyróżnienia dla naszych specjalistów w konkursie "Perspektywy Medycyny"

25 marca odbyła się konferencja ONE HEALTH - JEDNO ZDROWIE, organizowana przez Komisję Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”. W jej trakcie ogłoszono zwycięzców trzeciej edycji konkursu "Perspektywy Medycyny”. Wśród laureatów znaleźli się specjaliści z naszej uczelni: prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny, dr Antonina Doroszewska, dr hab. Łukasz Kołtowski oraz dr Bartosz Krzowski.

Laureaci z WUM

W kategorii „Nowoczesna edukacja medyczna” przyznano dwie nagrody. Jedna z nich trafiła do prof. Magdaleny Bujalskiej-Zadrożny, kierownik Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej oraz kierownik studiów podyplomowych „Profesjonalna Opieka Farmaceutyczna” za „propagowanie i wdrażanie usług opieki farmaceutycznej jako interdyscyplinarnego podejścia do usług medycznych poprzez opracowanie programu edukacyjnego przygotowującego farmaceutów do świadczenia usług w zakresie opieki farmaceutycznej”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała dr n. społ. Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej WUM za „promowanie nauczania komunikacji w medycynie na uczelniach medycznych, podkreślanie jej wagi i znaczenia dla przyszłej pracy medyków, a także integrowanie środowiska osób zajmujących się komunikacją poprzez organizację ogólnopolskich konferencji i seminariów poświęconych komunikacji”. W imieniu dr Antoniny Doroszewskiej wyróżnienie odebrała Anna Kołodziejek ze Studium Komunikacji Medycznej.

W kategorii „Innowacje i wdrożenia” wyróżnienie otrzymał dr hab. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM za „wdrożenie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do analizy obrazów tomografii komputerowej, co umożliwia dokładną ocenę blaszki miażdżycowej, dzięki identyfikacji cech wysokiego ryzyka”. W imieniu dr hab. Łukasza Kołtowskiego nagrodę odebrał prof. Grzegorz Opolski.

W kategorii „Telemedycyna i e-usługi zdrowia” wyróżnienie otrzymał dr n. med. Bartosz Krzowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM za „nowatorskie podejście do opieki nad pacjentami po zawale serca z wykorzystaniem mobilnej aplikacji dla pacjentów – afterAMI”.

 

O konkursie

Celem konkursu „Perspektywy Medycyny” jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny i wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, a przy tym poprawiają jakość opieki medycznej, oraz popularyzują postawy prozdrowotne. Konkurs towarzyszy corocznemu Kongresowi „Zdrowie Polaków”.

 

Pełna lista laureatów

foto: Marta Jakubiak