Międzynarodowa debata o zdrowiu w środowisku miejskim

26 kwietnia odbyło się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu publicznemu - debata "Dialog o Zdrowiu w Środowisku Miejskim". Wydarzenie było zwieńczeniem projektu realizowanego w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu pt.: „Model oceny, nadzoru i monitorowania stanu zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy”.

Spotkanie otworzyła prof. Joanna Gotlib-Małkowska, a debatę moderował prof. Mariusz Panczyk. Spotkanie zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin zdrowia oraz przedstawicieli międzynarodowych organizacji zdrowotnych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia oraz Partnerstwa na rzecz Zdrowych Miast, globalnej inicjatywy wspierającej lokalne władze w projektowaniu i wdrażaniu polityk zdrowotnych skupiających się na poprawie zdrowia i jakości życia mieszkańców miast.

Prezentacja projektu #Evidence-based Warsaw's Health

Debata rozpoczęła się od wprowadzenia prof. Mariusza Panczyka, który przedstawił model oceny nadzoru i monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Warszawy, będący kluczowym elementem projektu #Evidence-based Warsaw's Health. Projekt ten realizowany jest w ramach współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z Partnerstwem na rzecz Zdrowych Miast.  

– Dobre dane są fundamentem dobrych decyzji politycznych, a nasze miasto stoi na czele inicjatyw, które mają przekuwać teoretyczne rozważania i analizy w konkretne działania – podkreślił w swojej prelekcji prof. Panczyk.

Panel ekspertów

W panelu dyskusyjnym udział wzięło sześciu ekspertów z różnych specjalności. Ich różnorodne doświadczenia i perspektywy pozwoliły na kompleksowe omówienie wyzwań i możliwości związanych ze zdrowiem publicznym w specyficznych warunkach środowiska miejskiego. Ta wielowymiarowa perspektywa uwydatniła złożoność problemów oraz różnorodność potencjalnych rozwiązań, które można stosować, aby poprawić jakość życia mieszkańców miast.

Dr Tomasz Tatara (Zakład Zdrowia Publicznego WUM oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) zwrócił uwagę na znaczenie rzetelnych danych w kształtowaniu skutecznej polityki zdrowotnej: 

– Nasze działania muszą być oparte na solidnych danych, by efektywnie odpowiadać na zdrowotne potrzeby mieszkańców. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami staramy się tworzyć programy zdrowotne, które są nie tylko efektywne, ale i dopasowane do specyfiki miasta.

Dr Przemysław Rzodkiewicz (Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) podkreślił:

– Klucz do sukcesu w promocji zdrowia leży w synergii pomiędzy teoretycznymi założeniami a praktyką. Tylko wtedy możemy osiągnąć pożądaną zmianę. 

Prof. Marta Mańczuk (Narodowy Instytut Onkologii) omówiła wyzwania związane z chorobami niezakaźnymi, które są szczególnie częste w środowisku miejskim:

– Życie w mieście niesie ze sobą specyficzne ryzyka, takie jak zanieczyszczenie powietrza czy hałas. Skuteczna prewencja pierwotna, oparta na solidnych danych, musi być priorytetem naszych działań zdrowotnych.

Prof. Violetta Korporowicz-Żmichowska (Szkoła Główna Handlowa) zaznaczyła, jak innowacje mogą przekształcić zarządzanie zdrowiem miejskim: 

– Nowatorskie podejścia w zarządzaniu zdrowiem publicznym mogą znacznie poprawić jakość życia mieszkańców. Innowacje te powinny być wspierane przez solidne dane i badania, co pozwoli na skuteczniejszą adaptację nowych rozwiązań.

Dr Mirosław Grochowski (Uniwersytet Warszawski) podkreślił wpływ urbanistyki na zdrowie mieszkańców: 

– Jak projektujemy nasze miasta, tak kształtujemy zdrowie naszych mieszkańców. Dobra urbanistyka powinna sprzyjać tworzeniu przestrzeni, które promują zdrowy styl życia.

–  Dbałość o zdrowie kobiet w ciąży i noworodków to inwestycja w przyszłość całego społeczeństwa. Jakość tej opieki ma bezpośredni wpływ na zdrowie kolejnych pokoleń. - stwierdziła prof. Barbara Baranowska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), która skupiła się na kwestii opieki perinatalnej jako kluczowego elementu zdrowia publicznego.

Podsumowanie debaty

Debata zakończyła się dyskusją o tym, jak różne sektory mogą współpracować w celu zbierania i wykorzystywania danych, które będą podstawą dla skutecznych interwencji zdrowotnych. 

– To dzięki współpracy na wielu poziomach możemy realnie wpływać na poprawę zdrowia mieszkańców miast – powiedział prof. Panczyk, podsumowując wydarzenie.

Wydarzenie to stanowiło ważny krok ze strony WUM w promowaniu zdrowia publicznego oraz innowacji w opiece zdrowotnej na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Warto podkreślić, że współpraca z Partnerstwem na rzecz Zdrowych Miast, wspieranym przez Bloomberg Philanthropies, Światową Organizację Zdrowia oraz organizację Vital Strategies, ma na celu tworzenie zdrowego środowiska miejskiego, które przyczynia się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skuteczne interwencje i polityki dotyczące chorób niezakaźnych i zapobiegania urazom.