MINIATURA 8 na badania nad wpływem składu mleka kobiecego na jakość snu niemowląt

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą listę rankingową konkursu MINIATURA 8. Wśród 53 laureatek i laureatów znalazła się dr hab. Agnieszka Bzikowska-Jura z Zakładu Biologii Medycznej. Nasza badaczka otrzymała dofinansowanie w wysokości 48 529 zł na badanie wstępne/pilotażowe „Skład mleka kobiecego a jakość snu niemowląt karmionych wyłącznie piersią”. Do badania zostanie włączonych 50 kobiet w drugim miesiącu laktacji, karmiących wyłącznie piersią. Uzyskane dane pozwolą na przeprowadzenie analiz dotyczących wpływu czynników pochodzenia matczynego i środowiskowego na zawartość wybranych składników mleka kobiecego.

W pobranych próbkach mleka oznaczony zostanie profil aminokwasów egzogennych oraz monoamin, wartość energetyczna i zawartość makroskładników odżywczych. Analizie zostanie również poddane stężenie leptyny i greliny. Jakość snu zostanie oceniona przy użyciu zwalidowanego kwestionariusza BISQ-E. Kobiety biorące udział w badaniu zostaną tez poproszone o wypełnienie kwestionariuszy żywieniowych. 

MINIATURA to konkurs, w którym naukowcy ze stopniem doktora, pracujący w polskich jednostkach naukowych, mogą ubiegać się o finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na realizację pojedynczego działania naukowego. Realizacja działania w ramach MINIATURY ma pomóc w przygotowaniu założeń projektu badawczego, o którego finansowanie będzie można następnie wnioskować w konkursie NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.