ACCORD 2024: „współbrzmienie” nauki na rzecz badań nad lekiem

Po raz drugi Wydział Farmaceutyczny zaprosił do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad lekiem „ACCORD 2024”. – Akord muzyczny to współbrzmienie dźwięków o różnej wysokości. My chcemy takie „współbrzmienie” uzyskać pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, po to aby realizować ambitne badania nad lekiem, tworzyć nowe intrygujące projekty i zwiększać rozpoznawalność naszych prac na świecie – mówi prof. Przemysław Dorożyński, przewodniczący komitetu naukowego konferencji.

Konferencja „Interdisciplinary Conference on Drug Sciences - ACCORD 2024” odbyła się 23-25 maja.

– Konferencja „ACCORD” ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń jako jedyna międzynarodowa konferencja w Polsce poświęcona szerokim aspektom badań nad lekiem – podkreślał w trakcie otwarcia konferencji dr hab. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego

– Pierwsza konferencja okazała się być sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale myślę, że tu chodzi o coś więcej niż zainteresowanie. Chodzi o to, że jest potrzeba organizowania takich spotkań – zaznaczył rektor prof. Zbigniew Gaciong. I dodał: – Głównym celem dla farmacji, dla nauki, w Polsce i na całym świecie jest postęp i innowacja. Potrzebujemy innowacji w farmacji.

Po co ACCORD?

Najważniejszym celem wydarzenia jest integracja środowisk naukowych i biznesowych. W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 200 uczestników z ośrodków akademickich oraz firm farmaceutycznych i chemicznych m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i USA. Udział w konferencji był nie tylko szansą na poszerzenie wiedzy i uzyskanie najnowszych informacji, ale także na nawiązanie współpracy i być może - planowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych.

– Badania nad lekiem to, mówiąc językiem sportowym, gra zespołowa – tłumaczy prof. Przemysław Dorożyński – W naukach farmaceutycznych, poszukując nowych substancji aktywnych czy opracowując formulację produktu leczniczego, integrujemy wiedzę z zakresu chemii, biologii, fizyki, statystyki, a ostatnio także szeroko pojętej informatyki. Dlatego ideą konferencji od początku jest łączenie ekspertów różnych dziedzin, tak aby nauczyć się skutecznej komunikacji pomiędzy różnymi obszarami nauki.

Co w programie

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów renomowanych prelegentów z całego świata zajmujących się zagadnieniami związanymi z badaniami nad lekiem. Tematy ich wystąpień obejmowały projektowanie i modelowanie molekularne nowych struktur, syntezę substancji czynnych i rozwój form leków, a także badania biologiczne, przedkliniczne i kliniczne. Lista wykładowców jest dostępna na stronie konferencji.
 
Był też panel dyskusyjny z udziałem reprezentantów świata nauki: prof. Dario Bragi, prof. Krzysztofa Jóźwiaka i prof. Ewy Szczurek oraz reprezentantek biznesu: dr Susan Reutzel-Edens oraz dr Anny Krause. Rozmowa koncentrowała się na aktualnych uwarunkowaniach i perspektywach rozwoju badań nad lekami. Omawiano też przyszłe kierunki oraz sposoby wypełnienia luki między badaniami podstawowymi a ich praktycznymi zastosowaniami.
 
Podczas konferencji odbyły się również sesje naukowe, w czasie których zaprezentowano 112 posterów, w tym 29 w formie krótkich prezentacji.
 
Dodatkowo, zarejestrowani uczestnicy mogli wziąć udział w kursie modelowania farmakokinetycznego opartego na fizjologii oraz w kursie funkcjonalności krystalograficznej bazy danych małych cząsteczek związków organicznych.

Nagrody i wyróżnienia

Ważnym elementem wydarzenia jest wręczenie Nagrody im. Profesora Stanisława Binieckiego. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad lekiem. Tym razem otrzymał ją dr Vittorio Canale z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Dr Vittorio Canale został uhonorowany za swoje sukcesy w badaniach nad nowymi potencjalnymi lekami na choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz za rozwijanie wysokowydajnych, ekologicznych metod otrzymywania związków czynnych – mówi dr hab. Maciej Dawidowski, przewodniczący międzynarodowego Komitetu rozpatrującego kandydatury do Nagrody im. Profesora Stanisława Binieckiego.

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej za najlepszy plakat z zakresu chemii medycznej otrzymała Nadia Diyuk („Sonidegib bioisosteres: activity and ADME properties”), natomiast wyróżnienia przypadły: Marcie Splandesci (“Exploring new classes of sulfoximine derivatives of potential biological activity”) i Olegowi Demchukowi (“Development of a novel family of antifungal agents based on a quinone methide oxime framework”).
 
Nagrody dla młodych naukowców za najlepsze plakaty na konferencji ACCORD 2024 dostali:

  • Alina Cherniienko za “Optimisation of Quinoxaline Derivatives Synthesis Using Novel Green Analytical Technique of In situ FTIR/Microwave Irradiation Coupled System”;
  • Katarzyna Strzelecka za “Preparation and characterization of poly(amidoamine) dendrimer/camptothecin complex loaded biodegradable nanosystems for potential application in the treatment of non-small cell lung cancer”;
  • Sandra Gajewska za “Development of efficient system for human adenylate kinase 4 (AK4) production and evaluation of the inhibitory potency of suramin and its derivatives against AK4”;
  • Aldona Minecka za “Mesoporous Matrices as a Promising New Generation of Carriers for Multipolymorphic Active Pharmaceutical Ingredient Aripiprazole”;
  • Aleksandra Rzewińska za “Influence of lactose particle size distribution on the performance of inhaled drug product”;
  • Ewelina Juszczyk za “Formulation development strategy of lipid nanoparticles (LNPs) for intravenous administration of mRNA”.

Organizatorzy i patronat

Druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2024” mogła odbyć się dzięki wielkiemu zaangażowaniu komitetu naukowego i organizacyjnego, składającego się z pracowników naukowych i dydaktycznych i administracyjnych Wydziału Farmaceutycznego WUM. Przewodniczącym komitetu naukowego był prof. Przemysław Dorożyński z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, a przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr hab. Joanna Giebułtowicz z Zakładu Chemii Leków, Analizy Farmaceutycznej i Biomedycznej WUM.

Kolejna konferencja ACCORD odbędzie się w 2026 r. pod hasłem „Sky is the Limit”.

 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor WUM, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki. Konferencja otrzymała również wsparcie prestiżowych organizacji, w tym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Narodowego Instytutu Leków, Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty PASMI, Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, Fundacji „Pro Pharmacia Futura”, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.