50 zabieg leczenia ciężkiej niedomykalności trójdzielnej przezskórną plastyką brzeg-do-brzegu w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM

W 2018 roku w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce udany przezskórny zabieg leczenia ciężkiej niedomykalności trójdzielnej plastyką brzeg-do-brzegu. Rozpoczęcie programu podyktowane było palącą potrzebą pomocy chorym cierpiącym z powodu objawów ciężkiej niedomykalności trójdzielnej, których nie można było leczyć chirurgicznie.

Procedurę wykonaliśmy samodzielnie, bez żadnego zewnętrznego wsparcia, po prawie roku przygotowań. W pierwszym, trwającym 2 godziny i 12 minut zabiegu, użyliśmy dedykowanego zastawce mitralnej system Abbott Mitraclip. W efekcie zmniejszyliśmy niedomykalność trójdzielną z ciężkiej do małej i był to pierwszy udany zabieg TEER TR w Polsce. Później, w 2021 roku, również jako pierwszy Ośrodek w Kraju, zmniejszyliśmy niedomykalność trójdzielną przy użyciu dopiero co opracowanego, zmodyfikowanego do TEER TR systemu Abbott Triclip. Przez lata skrócił się istotnie czas procedury. Ostatnio, wykonaliśmy udany zabieg TEER TR przy użyciu 2 urządzeń Edwards Pascal ACE w czasie poniżej 40 minut.

Obecnie, nasz zespół, posiadający największe doświadczenie w kraju, składa się z operatorów: dra Adama Rdzanka (lider od 2018 roku), prof. Zenona Huczka, dra hab. Mariusza Tomaniaka, echonawigatorów: dra hab. Piotra Scisło (lider od 2017 roku) i prof. Agnieszki Kapłon-Cieślickiej oraz klinicystki dr Ewy Pędzich. Pracujemy w I Katedrze i Klinice Kardiologii (obecnie kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego, a poprzednio prof. Grzegorza Opolskiego). Zabiegi przeprowadzane są w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej (kierowanej przez prof. Janusza Kochmana) w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2018 roku do 2024 roku za pomocą zabiegów TEER TR leczyliśmy 33 pacjentów. Jednak już od początku 2024, po wprowadzeniu przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia refundacji, już 17 chorych było leczonych tą metodą do końca marca w naszej klinice.
Do dziś, nasz zespół jako jedyny w Polsce przekroczył właśnie liczbę 50 udanych zabiegów przezskórnej naprawy niedomykalności trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu (koniec marca 2023).