Spotkanie robocze w sprawie federalizacji UW i WUM z reprezentacją Senatorów WUM i Przewodniczącą Senackiej Komisji Nauki WUM

Data dodania: 27.08.2019
We wtorek, 27 sierpnia, reprezentacja Senatorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Przewodnicza Senackiej Komisji Nauki WUM spotkali się, aby wysłuchać sprawozdania prof. Krzysztof J. Filipiaka - przewodniczącego Rektorskiego zespołu ds federalizacji WUM-UW. Omówiono dotychczasowe ustalenia dotyczące federalizacji oraz kwestie dalszej współpracy międzyuczelnianej, także w kontekście spotkań z Senatorami UW zaplanowanych na wrzesień tego roku.

Prof. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, a także Koordynator Zespołu ze strony WUM, powstałego w grudniu 2018 r., omówił dotychczasowe przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statut.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Lidia Rudnicka - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju od października  2019 r., obecna Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii, prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, kierownik Zakładu Biochemii i Farmakogenomiko oraz Katedry Biochemii i  Chemii Klinicznej, prof. Rafał Płoski - kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, prof. Piotr Węgrzyn - Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii oraz prof. Hanna Szajewska - Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Nauki, kierownik Kliniki Pediatrii. W końcowej fazie spotkania do uczestników dołączył JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, odpowiadając na dodatkowe pytania, które narodziły się na spotkaniu.

UW i WUM, w ramach federacji, współpracować będą w ramach 3 głównych platform: badawczej, infrastrukturalnej oraz transferu technologii. Uczelnie maja m.in.: wspólnie realizować projekty naukowe, prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. 

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 16 października 2018 r. federalizacja ma zacząć działać w nowym roku akademickim, po uchwaleniu projektu statutu federacji i zatwierdzeniu go przez Ministerstwo Nauki.

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email