Nasi studenci laureatami konkursu „Diamentowy Grant"

Data dodania: 08.07.2019
Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu projektów w ramach programu „Diamentowy Grant”. Wśród nagrodzonych znalazło się trzech studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskały projekty wybitnie uzdolnionych studentów studiów, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Wsparcie finansowe na prowadzenie swojej działalności naukowej otrzymają studenci V roku I Wydziału Lekarskiego:

Michał Stefan Proczka na projekt „Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych”

Krzysztof  Bartkowiak na projekt „Charakterystyka mechanizmu zależnego od VEGF, w którym dochodzi do upośledzenia angiogenezy i przepuszczalności naczyń krwionośnych w sercu u myszy wykazujących cechy zespołu metabolicznego”

Mieszko Krzysztof Lachota na projekt „Badanie profilu migracji komórek NK oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych”

Nasi studenci znaleźli się w gronie 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85pkt. Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Diamentowy Grant pozwala na skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji