Nasz lekarz zwycięzcą plebiscytu „Przyszłość medycyny”

Data dodania: 05.07.2019
Krzysztof Bartnik absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM , obecnie stażysta w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, głosami internautów zajął pierwsze miejsce w plebiscycie „Przyszłość medycyny” organizowanym z inicjatywy Pulsu Medycyny.

Celem Plebiscytu jest wyrażenie uznania dla studentów i absolwentów medycyny, którzy dążą do poszerzania swojej wiedzy, poświęcają czas i energię na podnoszenie umiejętności, a talentem i pracowitością wyróżniają się na tle innych.

Laureat w ramach swojej studenckiej aktywności pełnił funkcję przewodniczącego SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM, gdzie zajmował się tematyką niespokrewnionych dawców komórek macierzystych oraz dawców szpiku kostnego. Działając w Kole zajął m.in. I miejsce na  Konferencji Studenckiej w Lublinie w 2017.

W 2018 r. uhonorowano go prestiżową nagrodą nadaną przez Naczelną Radę Lekarską za osiągnięcie najlepszego w Polsce wyniku na Lekarskim Egzaminie Końcowym w 2018r.

Jest pierwszym autorem opublikowanych jeszcze na studiach prac:  "Bone marrow harvest in donors with anaemia" - Vox Sanguinis (IF = 2.105) oraz "Continuous Mononuclear Cell Collection (cMNC) protocol impact on hematopoietic stem cell collections in donors with negative collection predictors - Transfusion and Apheresis Science" (IF = 1.755)

Będąc stażystą, jako drugi autor, zamieścił pracę "Prior blood donations do not affect efficacy of G-CSF mobilization nor outcomes of haematopoietic stem cell collection in healthy donors" - Vox Sanguinis (IF = 2.105).

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM