Nowy system egzaminów elektronicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Data dodania: 04.07.2019
Nowoczesny, aktualnie wdrażany w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym System Egzaminów Elektronicznych WUM powstał w ramach zainicjowanego w 2016 roku przez dr hab. n. o zdr. Joannę Gotlib – Kierownika Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 689 630 zł.

W ramach Projektu, poza stworzeniem dedykowanej studentom WUM nowej platformy egzaminów elektronicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów oraz stworzona zostanie baza testowych pytań multimedialnych.

System Egzaminów Elektronicznych WUM został stworzony od podstaw w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z prowadzonymi w WUM od 2014 roku egzaminami elektronicznymi. Podczas prac projektowych uwzględniono w sposób optymalny specyfikę i potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego związane ze sprawdzeniem wiedzy studentów przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych.  

W skład nowego Systemu Egzaminów Elektronicznych WUM wchodzą trzy współpracujące ze sobą aplikacje przeznaczone dla różnych grup użytkowników.

Pierwszą z nich jest nowa wersja znanego już większości studentów WUM Portalu Egzaminacyjnego. Portal umożliwia użytkownikom zapisy na egzaminy i zaliczenia elektroniczne, dostęp do wyników oraz kilku innych funkcjonalności, takich jak np. statusu zgłoszonych zastrzeżeń do pytań egzaminacyjnych. Podczas projektowania tej części systemu szczegółowo przeanalizowano zakres problemów zgłaszanych przez studentów korzystających ze starej wersji systemu egzaminacyjnego, a następnie zaprojektowano aplikację w taki sposób, aby zapewnić jak największą intuicyjność oraz przede wszystkim łatwość obsługi. Uwzględniono również fakt, iż studenci korzystają z Internetu przede wszystkim za pośrednictwem urządzeń mobilnych, co skutkowało zastosowaniem przy tworzeniu Portalu rozwiązań stosowanych dla responsywnych stron internetowych, dostosowujących tryb wyświetlania do urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Podczas prac nad interfejsem, uwzględniono uwagi studentów odnośnie funkcji i udogodnień, które podniosłyby komfort pracy z aplikacją.

Kolejna aplikacja przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich WUM. Umożliwia ona zarządzanie parametrami egzaminów, tworzenie pytań testowych oraz zapewnia dostęp do wyników osiąganych przez studentów on-line. W procesie powstawania uwzględniono wiele nowych, niedostępnych wcześniej rozwiązań. Wśród nich znalazła się m.in. możliwość tworzenia różnych typów pytań testowych, które mogą zostać dodatkowo wzbogacone o szeroki zakres materiałów multimedialnych, zaawansowany panel konfiguracji egzaminu, dający duże możliwości dostosowania parametrów testu do indywidualnych potrzeb wykładowcy, a także rozbudowany moduł statystyczny pozwalający na weryfikację jakości pytań testowych oraz śledzenie historii zmian danego pytania. Zaprojektowano także nowe algorytmy losowania pytań testowych.

Ostatnim elementem nowego systemu jest aplikacja egzaminacyjna umożliwiająca przeprowadzenie egzaminu elektronicznego w dowolnej sali zaopatrzonej w stanowiska komputerowe.

Ponadto, wszystkie wyżej wymienione aplikacje posiadają funkcjonalność umożliwiającą korzystanie z systemu przez osoby niedowidzące.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem egzaminów elektronicznych z wykorzystaniem nowej platformy egzaminów elektronicznych zapraszamy do kontaktu z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia
Centrum Biblioteczno-Informacyjne
ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 209
02-091 Warszawa

e-mail: egzaminy@wum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu:
www.egzaminyelektroniczne.wum.edu.pl/
www.facebook.com/eWUMprojekt/
 

Opracowanie:
inż. Marcin Malczyk – Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM
Dr hab. n. o zdr.  Joanna Gotlib – Kierownik Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
mgr Dominika Robak – Specjalista ds. Promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM