Dyplomatorium English Division II Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 04.07.2019
3 lipca br. absolwenci English Division II Wydziału Lekarskiego odebrali dyplomy ukończenia studiów lekarskich. Oficjalnie kształcenie zakończyło 96 studentów programu 6-letniego i 22 programu 4-letniego. Świeżo upieczeni medycy pochodzą m.in. z Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii i Malezji.

Spotkanie rozpoczęło wykonanie przez uczelniany Chór pod dyrekcją Daniela Synowca hymnu Gaude Mater Polonia oraz hymnu naszej Uczelni.  

Wszystkich przybyłych, w szczególności głównych bohaterów uroczystości i ich najbliższych  przywitał Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch. Dyplomatorium zaszczycili swą obecnością przedstawicie władz rektorskich: prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju; reprezentanci władz dziekańskich: prof. Paweł Włodarski -  Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, dr hab. Piotr Luliński - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego, prof. Bożena Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II WL oraz dr hab. Dariusz Białoszewski - Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL.
Honorowymi  gośćmi spotkania byli: Ambasador  Królestwa Arabii Saudyjskiej -  H.E. Mohamed Hussain Madani, Attaché Wojskowy Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej - Abdurahman Suliman, dr Moneer Alotaibi - przedstawiciel Saudyjskiego Biura Kultury, Pierwszy Sekretarz Ambasady Malezji - Nur Azura Abdul Karim, Radca ds. Nauki, Technologii i Edukacji Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej - Jiang Sudong oraz Tony Guo z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.

Prof. Marek Kuch zwracając się do absolwentów nawiązał do historii ich studiowania - nauki wybranych przedmiotów, przyjaźni, które się zawiązały w minionych latach, zdobytych doświadczeń i wyraził nadzieję, że do tych wspomnień będą wracać z radością. Prosił, także, aby nie zapomnieli tego, co wynoszą  z Uczelni, zwłaszcza  etycznych kanonów i medycznych reguł. Życząc im powodzenia, wyraził przekonanie, że czeka ich wspaniała przyszłość.

W imieniu JM  Rektora  - prof. Mirosława Wielgosia, głos zabrała prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Odczytała  list gratulacyjny JM skierowany do Dziekana II WL oraz absolwentów, w którym Rektor zaznaczył, że to symboliczny moment dla byłych studentów i ich rodzin, które w nich wierzyły i przez lata wspierały.  Zauważył, że ukończenie studiów jest początkiem profesjonalnej kariery, pełnej wyzwań, wymagających zadań, osiągnięć, porażek, nowych interesujących doświadczeń, ale także nudnej rutynowej harówki – tak bowiem wyglądają jasne i ciemne strony pracy lekarza. Życzył ponadto powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz prosił, aby pamiętać, że dobrym lekarzem jest ten, który czuje się spełniony we wszystkich obszarach swojego życia. Przekazując gratulacje prof. Markowi Kuchowi, podkreślił, że dyplom powstałego w 1993 roku English Division jest uznawany przez wszystkie światowe centra medyczne.

Ciepłe słowa do absolwentów skierowała także prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II WL. Wyrażając dumę z ich osiągnięć,  Profesor zachęcała by byli otwarci,  nie zaprzestawali uczenia się i zadawania pytań.

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie przez prof. Marka Kucha podziękowań i kwiatów prof. Bożenie Werner za jej dotychczasową pracę.

W trakcie dyplomatorium kończący edukację złożyli Przysięgę Hipokratesa, a następnie odebrali dyplomy wręczane przez  Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii -  prof. Jadwigę Turło oraz Dziekana II WL – prof. Marka Kucha. „Złoty Laur” absolwenta, czyli wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce otrzymali Omar Sahab Alrashioli , który ukończył program 6-letni oraz Mide Clare Duff z programu 4-letniego. Wyróżnieni zabrali następnie głos w imieniu wszystkich absolwentów.

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego powędrowała w ręce Alexandra Woltersoma.

Z ramienia Samorządu Studentów ED głos zabrała Jacqueline Eleonora Ek, zaś w imieniu studentów zrzeszonych w ANSA ( Association of Norwegian Students Abroad) Magnus Lund Roer.

Muzycznym akcentem spotkania był minikoncert uczelnianego Chóru, który wykonał standardy muzyki popularnej.

Uroczystość zakończyła pieśń "Gaudeamus Igitur", po której dyplomowani lekarze zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie wyrzucili w górę noszone przez siebie birety.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM