Kolejny sukces fizjologów z WUM

Data dodania: 26.06.2019
Badania naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wyróżnione przez Brytyjskie Towarzystwo Fizjologiczne (The Physiological Society), które przekazało notatkę prasową międzynarodowym mediom oraz utworzyło animację promująca wyniki badań.

W czasie pierwszych godzin od publikacji informacja o badaniach ukazała się na kilkunastu międzynarodowych portalach.

Badania prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Marcina Ufnala, Kierownika Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej oraz dr hab. Aleksandry Banaszkiewicz, Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, dotyczą nowego markera funkcji jelit nazwanego przez autorów „Pr” (Permeability ratio, wskaźnik przepuszczalności jelit). Test oparty jest na obliczeniu stosunku stężenia metabolitów bakterii jelitowych we krwi do ich stężenia w kale. Celem prowadzonych prac było stworzenie nieinwazyjnej metody oceniającej funkcje jelita, która może być stosowana do diagnostyki i monitorowania chorób jelit oraz chorób ogólnoustrojowych, które prowadzą do powstania tzw. „leaky gut” (przeciekającego jelita).

Wyniki zostały opublikowane w artykule:"Inflammatory bowel disease associates with increased gut‐to‐blood penetration of SCFA: A new, noninvasive marker of a functional intestinal lesion. Exp Physiol. 2019, doi:10.1113/EP087773, którego autorami są: Kinga Jaworska, Marek Konop, Klaudia Bielinska, Tomasz Hutsch, Marcin Dziekiewicz, Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin Ufnal.

Poniżej przedstawiamy link do animacji promującej badania: https://www.youtube.com/watch?v=I5ha-1Pte-0&feature=youtu.be

oraz publikujemy pełną notatkę prasową przygotowaną przez Brytyjskie Towarzystwo Fizjologiczne:

New, non-invasive test for Bowel Diseases

Gut diseases such as inflammatory bowel disease (IBD) are increasingly prevalent worldwide, especially in industrialised countries. In 2015 alone, 250,000 people in the UK were diagnosed with IBD, and 3 million in the United States (1, 2). Symptoms can include pain and swelling of the stomach, bloody diarrhoea, weight loss and extreme tiredness.

A new study in Experimental Physiology proposes a novel, non-invasive test for assessing gut function that may help screen and monitor treatment of gut diseases using only a small sample (1 mL) of blood and stool.  How well your gut functions is determined by the gut-blood barrier, a complex multi-layer system. This can be compared to a fine-tuned filter that precisely controls the passage of nutrients and prevents bacteria passing from inside the bowel into the bloodstream.

In those with IBD, and other intestinal diseases, the gut-blood barrier is impaired.  Here the intestinal wall is more like a ripped sieve, allowing more bacterial products to pass from the gut into the blood. This is commonly referred to as a leaky gut.

This test measures the concentration of gut bacterial products (produced by bacteria during metabolism) in the patient’s blood and stool.  The authors believe that with further research this assessment of gut leakage will be very important in the diagnosis and treatment of IBD and other intestinal diseases. (See related video for more on the science of leaky gut and the gut-to-blood permeability ratio).

The usual strategy for diagnosing and monitoring IBD is based on a colonoscopy, which is invasive, often requires anaesthesia, and assesses structural lesions, rather than gut malfunction. Gut disorders can happen before there are visible structural changes, so diagnosing based on functional tests evaluating gut leakage could allow clinicians to detect the disease earlier.  While there is no cure for IBD, it is controllable. Early diagnosis would enable patients to control symptoms before they became severe, improving their quality of life.

This new research provides a non-invasive, simple test that could not only be useful for diagnosing IBD, but also other gut disorders, such as celiac disease and food allergies. It’s also helpful for detecting  diseases that result in a leaky gut, such as heart failure, high blood pressure and liver ailments.

Marcin Ufnal, senior author on the study said: “This may be a very important tool for diagnosis and treatment of gut and other diseases, using the leaky gut as a marker for disease, as well as a potential target for treatment. “

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM