Profesor Piotr Kasprzak Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19.06.2019
18 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, wręczenia listów gratulacyjnych nowym profesorom oraz promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk I Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie i dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, promotor w postępowaniu o nadanie prof. Piotrowi Kasprzakowi godności Doktora Honoris Causa - prof. Sławomir Nazarewski - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, członkowie społeczności akademickiej Uczelni oraz zaproszeni goście. W tym wyjątkowym dniu Bohaterom Uroczystości towarzyszyły również rodziny i bliscy.

Grono doktorów honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiększyło się o kolejną wybitną postać. Warszawski Uniwersytet Medyczny na wniosek I Wydziału Lekarskiego WUM postanowił uhonorować tą najwyższą akademicką godnością prof. Piotra Kasprzaka z Uniwersytetu w Ratyzbonie za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz ogromny wkład w rozwój tej specjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.     

Zgromadzonych powitał Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in: Szczególny tytuł naukowy nadawany przez Uczelnię to doktorat honorowy. Uważa się, że tytuł ten jest najbardziej cenionym laurem akademickim. W tym roku z inicjatywy Panów Profesorów: Sławomira Nazarewskiego, Jacka Szmidta i Zbigniewa Gałązki otrzyma go Profesor Piotr Kasprzak – jeden z najwybitniejszych europejskich chirurgów naczyniowych, który w ogromnym stopniu przyczynił się do wprowadzenia wewnątrznaczyniowych technik w polskich ośrodkach. Jego zaangażowanie w krzewienie nowoczesnych technik chirurgii naczyniowej czyni go w Polsce jednym z najbardziej rozpoznawanych specjalistów”.

JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił się do prof. Piotra Kasprzaka słowami: „Dostojny Panie Profesorze, jesteśmy zaszczyceni, że jest Pan Profesor dzisiaj z nami! Podziwiamy dokonania Pana Profesora i dziękujemy za wszystko, co uczynił Pan dla medycyny, dla naszej Uczelni i ludzi z nią związanych. Jest Pan Profesor ze wszech miar osobą wyjątkową i z radością witamy Pana jako 75. Doktora Honorowego naszej Uczelni. Kłaniamy się nisko Panie Profesorze i dziękujemy, że WUM ma tak wspaniałego Ambasadora!

Po wygłoszeniu przez prof. Sławomira Narewskiego laudacji, w której dokonał prezentacji dorobku naukowego prof. Piotra Kasprzaka Dziekan prof. Paweł Włodarski odczytał treść dyplomu Doktora Honoris Causa, który następnie wraz z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem wręczyli prof. Piotrowi Kasprzakowi.

Profesor Sławomir Nazarewski mówił: „Należy z całą mocą podkreślić, że Profesor Piotr Kasprzak, choć praktykujący za granicą, zawsze godnie reprezentuje nas jako Polak. Jego obecność w gremiach najlepszych chirurgów naczyniowych jest powodem do dumy i satysfakcji całego środowiska polskich chirurgów naczyniowych. Przez całe lata bliskiej współpracy, Profesor Piotr Kasprzak niewątpliwie przyczynił się do obecnego sukcesu Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w zdobyciu pozycji lidera w Polsce, jak również renomy jednego z wiodących europejskich ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej aorty. Jego dorobek poznawczy, konsekwentna praca i wielostronny wkład w rozwój medycyny, a nadto postawa i działalność zasługują na szczególne uznanie. Wiele się od Pana nauczyliśmy – my wszyscy. I za to bardzo dziękujemy. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę i doświadczenie chirurgiczne. Przez samą swoją obecność wśród nas stwarza Pan klimat najwyższego profesjonalizmu, rzetelności, atmosferę chęci nieustannego doskonalenia się. Niech ta najwyższa godność akademicka, którą dziś Pan otrzymuje, będzie uhonorowaniem Pańskiej osoby – Pańskiej postawy i działalności, a dla Uczelni – niech będzie jeszcze jednym powodem do satysfakcji i dumy, bowiem w osobie Pana Profesora Piotra Kasprzaka zyskuje swojego wielkiego orędownika i ambasadora”.

 Po odebraniu zaszczytnego tytułu nowy Doktor Honoris Causa wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym mówił,  m.in. „Patrząc w przyszłość, życzę wszystkim tu zgromadzonym, a przede wszystkim najmłodszym adeptom sztuki lekarskiej, po pierwsze – ciekawości w ich dalszej drodze zawodowej. Bądźcie zawsze otwarci na nowe wyzwania, a jednocześnie uczciwi i szczerzy. Idźcie prostą drogą i podejmujcie decyzje z przekonania, a nie z pobudek koniunkturalnych. Jest to najlepsza metoda osiągnięcia zadowolenia z pracy. Wczoraj byliście uczniami, dzisiaj jesteście kolegami a już niedługo sami będziecie nauczycielami. Nie zapominajcie jednak, że mimo wzrastającej wiedzy i postępującego doświadczenia, uczymy się przez całe życie. Uczestnicząc w kongresach naukowych lub odwiedzając inne ośrodki zawsze macie szansę zobaczyć coś nowego. Szanujcie godność pacjentów, którzy powierzają Wam coś najcenniejszego – swoje zdrowie i życie. W swoim działaniu miejcie na celu głównie ich dobro. Szanujcie ich prawa oraz oszczędzajcie im niepotrzebnych cierpień. A jeżeli zdarzy się Wam być w sytuacji, w której macie trudności z postawieniem rozpoznania to mam tylko jedną radę. W trudnej sytuacji klinicznej, aby uniknąć przykrych niespodzianek, analizujcie wszystko to co jest statystycznie najbardziej prawdopodobne, a obserwując przypadek tzw. książkowy myślcie także o rzadkich jednostkach chorobowych. Często pomaga przeprowadzanie wywiadów tak długo, aż chory sam nam podpowie rozpoznanie. Nie zapominajcie, że mimo wszystkich nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie badań dodatkowych, rozmowy z pacjentem i badania przedmiotowego nie da się niczym zastąpić. Natłok informacji, które nas przytłaczają, pośpiech i zbytnia powierzchowność są chyba w dzisiejszych czasach największymi wrogami sukcesu. Nie zapominajcie, że trzeba się czasami zatrzymać i przemyśleć nasze codzienne działania, wyciągając wnioski i okresowo poprawiając obrany kurs”.               

Uroczystość była okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla I Wydziału Lekarskiego. Medale za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego odebrali: prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Maria Borszewska-Kornacka, prof. Marek Jakóbisiak, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Marek Krawczyk, prof. Grzegorz Opolski, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska, Lidia Otto. Medale otrzymali również nieobecni: prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, prof. Piotr Albrecht, dr Wiesław Wiechno. W imieniu wyróżnionych głos zabrał prof. Marek Krawczyk. 

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim I Wydziału Lekarskiego, którzy w kończącym się roku akademickim uzyskali tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Do tego grona należą: prof. Grzegorz Basak, prof. Marcin Grabowski, prof. Bożena Kociszewska-Najman, prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, prof. Krzysztof Mucha, prof. Hanna Pituch, prof. Anna Ratajska, prof. Piotr Roszkowski. 

 „W imieniu swoim oraz władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i całej społeczności akademickiej Uczelni, wszystkim Państwu serdecznie gratuluję tytułu profesora. Jesteście wielkim wsparciem oraz inspiracją dla młodych naukowców i studentów. W mądry i wyważony sposób łączycie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej Uczelni. Liczymy na dalszą Państwa aktywność. Potrzebujemy nowych, ambitnych projektów naukowych, praktycznego kształcenia na najwyższym poziomie oraz intensywnej współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi świata” – podkreślał Rektor prof. Mirosław Wielgoś.             

Składając gratulacje nowo mianowanym profesorom Dziekan prof. Paweł Włodarski mówił: „Chciałbym, aby Państwa sukcesy naukowe stały się inspiracją dla kolegów i uczniów. Aby były zaczynem w intelektualnym tyglu wspólnoty akademickiej. Proszę, aby podejmowali Państwo zadanie sprawowana opieki naukowej nad kolejnymi generacjami wychowanków naszej Uczelni. Aby zaszczepiali Państwo bakcyla pracy naukowej młodszym kolegom, gdyż szczególnie w naukach medycznych ciągłe kształcenie jest koniecznym elementem pracy zawodowej. Dzielenie się swoimi odkryciami także wpisuje się w etos pracy lekarza i jest zobowiązaniem podejmowanym przez absolwentów kierunków lekarskich podczas składania przyrzeczenia lekarskiego. Do pracy naukowej trzeba jednak wiele talentu, determinacji i pracy, o czym wiedzą dobrze nagradzani dziś uczestnicy tego spotkania”. 

 Dyplomy z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana prof. Pawła Włodarskiego odebrali nowo promowani doktorzy habilitowani nauk medycznych i doktorzy nauk medycznych, którzy przed tą radosną chwilą złożyli ślubowanie. 

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich jest dla całej społeczności akademickiej świętem. Cieszymy się z sukcesu naszych Koleżanek i Kolegów i przyjmujemy, że jest on w części także zasługą środowiska akademickiego naszego Wydziału. Nasi doktoranci, habilitanci i profesorowie mają zatem zawsze znaczące osiągnięcia naukowe i są rozpoznawani w Polsce i na świecie, przynosząc chwałę swojej Alma Mater. Dzisiejsza uroczystość to święto także dla naszych najbliższych. Ich wkład w sukcesy zawodowe nagradzanych dzisiaj doktorów, docentów i profesorów był niejednokrotnie nie mniejszy niż samych mianowanych”- podkreślał Dziekan prof. Paweł Włodarski.

W swoim wystąpieniu Rektor prof. Mirosław Wielgoś mówił: „Nie ma co ukrywać, że na tej Sali zgromadzeni są dziś najlepsi z najlepszych polskich, europejskich i światowych medyków. Niezwykle cieszy mnie fakt, że osoby z dyplomem naszego Uniwersytetu rozwijają swoje kariery nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych to wielka sprawa, to efekt podjęcia lata temu decyzji o wyborze studiów, następnie zrobienia kolejnych kroków – doktoratu i habilitacji i w końcu osiągnięcia najwyższego z tytułów naukowych - profesury. Żeby osiągnąć tak wiele nie można być przeciętnym: trzeba mieć pasję i wiedzę, być odważnym i mierzyć wysoko. Ale także trafić na odpowiednich ludzi: mentorów, promotorów, opiekunów oraz osoby, które często potem zostają przyjaciółmi, bliskimi, rodzinami. Gratuluję wytrwałości w pracy naukowej i sukcesów! Jesteście ważną częścią Uniwersytetu, wnosicie zapał, energię i chęć do pracy. Wiedza, praca, rzetelność naukowa, etyka i wrażliwość społeczna to Państwa wielkie atuty. Przyszłość jest w Waszych rękach! Macie Państwo wielką moc sprawczą, wielkie talenty, światłe, otwarte umysły. Korzystajcie z tych dobrodziejstw dla dobra Alma Mater, kochajcie ją nadal, niezmiennie i czyńcie wszystko, aby rosła każdego dnia. Liczymy na Państwa kreatywność, na twórcze zgłębianie wiedzy i mocno wierzymy w to, że będziecie medykami wielkiego formatu, jak Pan Profesor Piotr Kasprzak. Uniwersytet zawsze symbolizował wolność: wolność nauki, wolność dyskusji i wolność przekonań”.

JM Rektor zaznaczył także: „Rok 2019 jest szczególny dla polskiego szkolnictwa wyższego. Uczelnie, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny, dostosowują się bowiem do wymogów nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zwanej Konstytucją dla Nauki. Wchodząc w życie prawo niesie wiele zmian, których długofalowe skutki będzie można ocenić z perspektywy następnych pokoleń. Senat Uczelni, 27 maja 2019 roku przyjął Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który wprowadza regulacje zawarte w nowej Ustawie w najważniejszy akt prawny naszego Uniwersytetu. Na mocy wynikających z ustawy 2.0 przepisów I Wydział Lekarski kończy swoją działalność – podobnie zresztą jak II Wydział Lekarski. W ich miejsce powstanie nowy Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowy Wydział, ale z ludźmi, którzy przecież pracowali w Uczelni i którzy będą kontynuowali swoje aktywności, tyle tylko, że teraz pod wspólnym szyldem jednego Wydziału Lekarskiego”.

W imieniu promowanych głos zabrała głos dr hab. n. med. Urszula Ambroziak, która mówiła m.in. „Dzisiejszy dzień to  otwarcie nowego rozdziału. Rozdziału, który nie tylko ugruntowuje uznanie środowiska, ale wiąże się z jeszcze większą odpowiedzialnością. Dzisiaj każdy z nas umacnia swoją pozycję nauczyciela, naukowca i lekarza. Ta odpowiedzialność to nie tylko wiarygodność badań czy publikacji, ale także – a może przede wszystkim – odpowiedzialność za zdrowie pacjentów i jakość polskiej nauki. Dlatego każdemu z nas życzę odwagi. Odwagi, by korzystać z przywilejów jakie daje doktorat czy habilitacja. Odwagi, by nieprzerwanie iść dalej, rozwijać się i budować siebie. Odwagi, by dzielić się swoją mądrością i wreszcie odwagi, by kształtować nasz świat. Od dzisiaj nasza odpowiedzialność i nasze możliwości każą nam być zmianą, której oczekujemy, tworzyć zmianę, której chcemy, a wszystko po to żeby jeszcze lepiej pomagać naszym pacjent. Każdy z nas dziś promowanych ma na pewno swojego Mentora, Profesora, Mistrza, któremu właśnie dziś chciałby podziękować, za to, czego dokonał, kim dziś jest i za to, że jest tu dziś. Czynię to więc w imieniu nas wszystkich.”

 W części artystycznej uroczystości wystąpił duet w składzie: Agata Galik i Seweryn Zapłatyński.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM