VI Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Naukowa poświęcona ratownictwu medycznemu i medycynie ratunkowej

14.06.2019
W dniach 14-15 czerwca br. w siedzibie naszej Uczelni odbyła się kolejna edycja polsko-ukraińskiej konferencji naukowej zatytułowana: „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie.” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku.

Gospodarzami spotkania byli: prof. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz prof. Oryna Detsyk - Przewodnicząca Katedry Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Władze Dziekańskie WNoZ reprezentowali także: dr hab. Robert Gałązkowski Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ oraz dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ. Prof. Piotr Małkowski, witając uczestników spotkania, nawiązał do poprzednich edycji wydarzenia i wyraził radość z dotychczasowej współpracy obu Uczelni, życzył także udanych obrad.

Podczas pierwszego dnia konferencji, na który złożyły się wystąpienia przedstawicieli katedr zdrowia publicznego najważniejszych uczelni z Ukrainy oraz pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ekspertów w dziedzinie nauk o zdrowiu, przedstawiciele strony ukraińskiej omówili m.in. kwestie organizacji opieki medycznej dla pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego w regionie Połtawy i przedstawili organizację ratownictwa medycznego dla mieszkańców wsi obwodu Lwowskiego. Opowiedziano także perspektywach reform ratownictwa medycznego na Ukrainie, wsparciu edukacyjnym i metodologicznym w ramach przygotowania magistrów medycyny w zakresie tematyki zdrowia publicznego.

Reprezentanci naszej uczelni i innych polskich podmiotów zewnętrznych podzielili się natomiast informacjami o: funkcjonalnościach Modułu Dyspozytora w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, realizacji projektu badań przesiewowych „Mazowsze bez HCV” i ogólnopolskich badaniach dotyczących wiedzy pielęgniarek na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C. Osobne miejsce poświęcono aktualnym wytycznym postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w przypadku udaru mózgu oraz kształceniu podyplomowemu pielęgniarek prowadzonemu metodą e-learningową. Wykładom towarzyszyły dyskusje z udziałem prelegentów. Podczas rozmów poruszono m.in. kwestie związane z systemami i programami kształcenia zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego w Polsce oraz na Ukrainie.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy konferencji mieli sposobność zwiedzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. W programie wydarzenia znalazły się także ćwiczenia terenowe na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Zdaniem organizatorów, konferencja przyczyniła się do pogłębienia współpracy między Wydziałem Nauki o Zdrowiu WUM i Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Iwano-Frankowsku.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM