Konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Data dodania: 13.06.2019
Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ był jednym z organizatorów 12. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się 12 czerwca br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni.

Wydarzenie zgromadziło ponad 400 uczestników, wśród których znaleźli się m.in. psychologowie, pracownicy socjalni, pielęgniarki kuratorzy, pracownicy żłobków i przedszkoli oraz przedstawiciele władz samorządowych. Zaproszeni eksperci i specjaliści na podstawie najnowszej, opartej na dowodach naukowych wiedzę, poruszyli kwestie związane ze złożoną sytuacją rodziny, w której rodzice rozstają się lub pozostają w konflikcie. Wzorem wcześniejszych edycji omówiono także zagadnienia dotyczące: przeciwdziałania krzywdzeniu najmłodszych, wspierania rodziców w tworzeniu bliskiej relacji z dzieckiem, wczesnej interwencji w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym czy późniejszych problemów wychowawczych.

Uczestników konferencji powitała Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękując osobom zaangażowanym w przygotowanie programu sympozjum, przypomniała, że tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Do zebranych zwróciła się również Danuta Kuciewicz z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dr Monika Sajkowska – prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dr hab. Adam Fronczak, który zabrał głos z ramienia gospodarzy i przywitał przybyłych w imieniu JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia, stwierdził, że cel, jakim jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, jednoczy w działaniach reprezentantów różnych środowisk. Dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konferencji wyraził się z uznaniem o poszerzeniu  jej zakresu tematycznego.

W sesji inaugurującej sympozjum, wysłuchano wykładu zatytułowanego Jak odróżnić alienację rodzicielską od uzasadnionego odrzucenia jednego z rodziców”, który wygłosili Karen i Nick Woodall z Family Separation Clinic w Londynie. Sesję plenarną zdominował temat związany z sytuacją dziecka rozstających się rodziców i opieki naprzemiennej. Po przerwie w trakcie odbywających się równolegle sesji tematycznych prelegenci poruszyli kwestie związane z konfliktem w rodzinie i oskarżeniami o wykorzystanie seksualne, zaburzeniami odżywiania u małych dzieci i reakcjami depresyjnymi młodych matek. Omówiono także strategie zapobiegania seksualnemu wykorzystaniu dzieci oraz uświadomiono, przed jakimi dylematami i wyzwaniami stają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Osobne miejsce poświęcono programowi „Parents as partnerts - Rodzice jako partnerzy” oraz charakterystyce tzw. „ High Need Babies” wraz z aktualnym stanem wiedzy na temat uwarunkowań cech temperamentu.

Celem tej cyklicznie organizowanej konferencji jest m.in. zwiększenie wiedzy profesjonalistów dotyczącej czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami czy popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą. Zamierzeniem organizatorów jest też integracja środowiska pracującego na rzecz ochrony najmłodszych przed krzywdzeniem, podzielenie się dobrymi doświadczeniami, pogłębienie wiedzy i wypracowanie nowych metod pracy z dziećmi i rodziną.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM