Przyznano kolejne mikrogranty

Data dodania: 22.05.2019
Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne. Środki, które przekażą obie Uczelnie pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wsparcie finansowe otrzymają: dr Katarzyna Zawada z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz dr hab. Elżbieta Megiel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wspólnego projektu jest wykonanie badań wstępnych dotyczących rodników nitroksylowych – związków chemicznych stosowanych w badaniach stresu oksydacyjnego oraz testowanych w kierunku ich zastosowania jako nowych, mniej toksycznych niż obecnie stosowane, środków kontrastujących w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Zaplanowane w ramach projektu badania będą przeprowadzone równolegle na WUM i UW i skupią się na syntezie rodników i ich fizykochemicznej charakteryzacji oraz właściwościach antyoksydacyjnych rodników z użyciem spektroskopii EPR i testach cytotoksyczności.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji