Dzień Kultury Jakości Uczelni

Data dodania: 21.05.2019
Wyzwaniom nowoczesnej edukacji medycznej poświęcono VI edycję konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, która odbyła się 17 maja br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM.

Konferencję otworzył prof. Marcin Wojnar – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, jednocześnie Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Władz WUM: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski. Zaproszenie organizatorów przyjęli również reprezentanci innych Uczeni oraz członkowie naszej społeczności akademickiej – pełnomocnicy kształcenia na poszczególnych Wydziałach, nauczyciele, doktoranci, studenci i pracownicy administracji.

Do organizatorów i uczestników spotkania zwróciła się prof. Barbara Górnicka. Dziękując inicjatorom za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia, podkreśliła, że dydaktyka i jakość kształcenia są priorytetami dla Władz Uczelni. Wyraziła także radość z coraz większego włączania się kadry Uniwersytetu w podnoszenie jakości edukacji i zapewniła, że Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby dostosowywać kształcenie do rozwoju nowych technologii. Nawiązała także do ważnych projektów prowadzonych przez Uczelnię i tych które będą realizowane w przyszłości jak: WUM AID, Time 2 MUW oraz WUM for WUM.

W trakcie konferencji rozstrzygnięto konkurs na projekt najciekawszą inicjatywę dydaktyczną podnoszącą jakość kształcenia –„Orzeł WUM”. Laureatką została Olga Rostkowska – doktorantka z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, którą nagrodzono za projekt „Zestaw narzędzi i metod diagnostycznych wykorzystywanych na zajęciach z chorób wewnętrznych dla różnych kierunków na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

W wykładowej część konferencji, która odbyła się w tym roku w formule unplugged omówiono takie kwestie jak: egzaminowanie programatyczne i progres-testy, wiarygodność ankiety oceny dydaktycznej i rola dowodów naukowych w kształceniu kadr medycznych. Osobne miejsce poświęcono wykorzystaniu tzw. „symulowanego pacjenta” w kształceniu kompetencji komunikacyjnych, roli wykładowcy w erze PowerPointa oraz zasadności „nauczania o nauce”. Wykładowcy starali się odpowiedzieć na pytania: kto odpowiada za jakość kształcenia oraz jak przeprowadzić pomysłowe i efektywne zajęcia dydaktyczne. Podzielono się także pomysłami dotyczącymi poradzenia z sobie z frustracją studenta oraz zaprezentowano losy absolwentów uczelni medycznych na rynku pracy.

Grono prelegentów stanowili: Paulina Sobierańska z Centrum Edukacji Medycznej UM w Łodzi, dr n.med. Aneta Cybula z Klinki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM, dr hab. Mikołaj Jasiński z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, dr hab. Piotr Dziechciarz z Kliniki Pediatrii WUM, dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WUM, dr Antonina Doroszewska oraz Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak i Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak ze Studium Komunikacji Medycznej WUM, Bartłomiej Bączek z SKN Logos, Robert Lasek z Wydziału Biologii UW, lek. Paweł Sobczuk z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, Jacek Dziedziak z STN WUM, a także  lek. Mateusz Struś i Tomasz Ufniarski z Pracowni Nowoczesnych Technik Nauczania.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM