Spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL)

Data dodania: 16.05.2019
16 maja br. Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz czwarty był gospodarzem spotkania członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszą Uczelnię w pracach tego gremium reprezentuje prof. Marek Kulus, pełniący w kadencji 2017-2020 funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Głównym tematem obrad były propozycje zmian do „Kwestionariusza samooceny przeprowadzanej na kierunku lekarskim” zgodnie z zaleceniami US. Department of Education. Dyskutowano również na temat konieczności ubiegania o akredytację World Federation for Medical Education (WFME).

Następnie ustalono składy komisji oraz opracowano przyszły harmonogram wizytacji Wydziałów Lekarskich w poszczególnych uczelniach.

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM