Raport z konsultacji społecznych projektu nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Data dodania: 13.05.2019
Blisko 700 indywidualnych pobrań i ponad 130 pytań, uwag oraz propozycji zmian do projektu nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - oto wyniki konsultacji społecznych projektu nowego Statutu WUM, które miały miejsce na Uczelni w dniach 10-16 kwietnia 2019 r. Uwagi i zapytania napłynęły od prawie wszystkich grup reprezentujących społeczność Uczelni: m.in. studentów, doktorantów i ich Samorządów, przedstawicieli Klinik oraz Władz Dziekańskich, Przewodniczących Komisji i Dyrektorów jednostek pomocniczych działających na Uczelni, a także byłego Rektora Uczelni.

Wyniki zostały opracowane w formie Raportu z konsultacji społecznych, który wraz ze zmodyfikowanym w wyniku konsultacji projektem Statutu WUM, jest do pobrania tutaj (raport, projekt Statutu (dostęp z sieci wewnętrznej Uczelni) lub poprzez portal SSL-VPN (raport, projekt Statutu). Raport zawiera wykaz zgłoszonych pytań, sugestii i uwag do projektu Statutu WUM oraz odpowiedzi na nie.

Zgodnie z wymogami tzw. Ustawy 2.0. zmodyfikowany w wyniku konsultacji społecznych projekt Statutu będzie opiniowany przez związki zawodowe działające na WUM oraz nowo powołaną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Radę Uczelni. Ostateczny projekt Statutu zostanie uchwalony przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziękujemy za udział w procesie konsultacji społecznych i zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

 

Biuro Informacji i Promocji