Ranking 100 Liderów naukowych WUM w latach 2016-2018

Data dodania: 13.05.2019
Przedstawiamy Ranking 100 Liderów naukowych WUM w latach 2016-2018. Ranking został opracowany zgodnie z zasadami z zeszłego roku, uwzględniającymi rekomendacje Senackiej Komisji ds. Nauki, zaaprobowanymi przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął prof. Grzegorz Opolski - kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM (2189,75 p.), drugie prof. Rafał Płoski - kierownik Zakładu Genetyki Medycznej WUM (2063,75 p.), trzecie prof. Hanna Szajewska - kierownik Kliniki Pediatrii UCK WUM (1830,50 p.), czwarte prof. Mirosław Wielgoś - Rektor WUM, kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM (1508,25 pkt), piąte prof. Krzysztof J. Filipiak -Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, profesor zwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM (1363,75 p.).

Przypominamy główne założenia rankingu. Punktację publikacji uzależniono od rodzaju listy pism z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) oraz roli autorów w danej pracy. Prace opublikowane w czasopismach z listy A wykazu MNiSzW uzyskują 100 % punktów. Prace spoza listy A uzyskują 50 % punktów. Jednocześnie, z uwzględnieniem wyżej wymienionej zasady, wpływ na punktację ma pozycja na liście autorów: pierwszy, korespondujący i/lub ostatni otrzymają 100 % punktów, pozostali - 50 % punktów.

RANKING 100 LIDERÓW NAUKOWYCH WUM W LATACH 2016-2018

 

Oprac. Biblioteka Główna WUM/ Dział Nauki WUM