Doktoranci WUM wśród beneficjentów programu NAWA

Data dodania: 08.05.2019
Łukasz Milanowski oraz Mateusz Zawadka zostali laureatami programu wyjazdowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Wilhelminy Iwanowskiej. Nasi doktoranci otrzymają środki na pobyt w wybranym przez siebie ośrodku zagranicznym, gdzie będą prowadzić prace badawcze będące realizacją części studiów doktoranckich.

Łukasz Milanowski to doktorant Wydziału Nauki o Zdrowiu przygotowujący rozprawę doktorską w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, promotorem jego pracy jest dr hab. Dariusz Koziorowski. Uzyskane stypendium sfinansuje pobyt młodego badacza w Mayo Clinic (USA).

Matusz Zawadka jest naukowcem związanym z I Wydziałem Lekarskim z II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowaną w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Tam powstaje jego rozprawa doktorska, której promotorem jest dr hab. Paweł Andruszkiewicz. Uzyskane stypendium pokryje koszty pobytu w St Bartholomew's Hospital (Anglia).

Program NAWA im. W. Iwanowskiej zakłada zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. W trakcie wyjazdów obejmujących pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, beneficjenci programu mogą realizować swoje projekty badawcze wspólnie z wybitnymi światowymi naukowcami.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji