Wizyta prof. Janusza Lipskiego oraz Spotkanie Kierowników Zakładów Fizjologicznych w Polsce

Data dodania: 06.05.2019
W dniach 6-8 maja 2019 r. z oficjalną wizytą w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego przebywał prof. Janusz Lipski z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii. Profesor Janusz Lipski przyjechał na zaproszenie kierownika Katedry prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, aby wziąć udział w XIV Konferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego i wygłosić wykład na sesji i wystawie poświęconej pamięci prof. Andrzeja Trzebskiego.

Prof. Janisz Lipski jest wychowankiem naszej Uczelni, swoją pracę badawczą rozpoczynał pod opieką prof. Andrzeja Trzebskiego w Zakładzie Fizjologii Człowieka. Nasz absolwent to światowej sławy neurofizjolog, prowadzący badania w Zakładzie Fizjologii, Uniwersytetu w Auckland, który jest również członkiem Polskiej Akademii Nauk. Profesor Lipski przyjechał do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako profesor wizytujący w ramach programu WUM AID.

W pierwszym dniu wizyty prof. Lipski spotkał się z pracownikami Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz przyjaciółmi z czasów, gdy pracował w Zakładzie prof. Andrzeja Trzebskiego. W trakcie spotkań z pracownikami odbył szereg dyskusji naukowych dot. projektów badawczych prowadzonych w Zakładzie Fizjologii. Następnie zwiedził laboratoria środowiskowe Centrum Badań Przedklinicznych. Po południu wraz z Dziekanem I Wydziału Lekarskiego spotkał się z prof. Bogdanem Ciszkiem dyrektorem Centrum Biostruktury i został oprowadzony po pracowniach Anatomicum.

O godzinie 17:00 prof. Janusz Lipski był gościem honorowym na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu kierowników Zakładów Fizjologii uczelni medycznych. Inicjatorką i organizatorką tego spotkania byla prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Celem spotkania bylo zintegrowanie środowiska fizjologów z wiodących uczelni medycznych oraz wymiana poglądów na temat nauczania przedmiotów przedklinicznych studentów kierunku lekarskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Paweł Włodarski Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cunoch-Jędrzejewska, prof. Janusz Lipski, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska były Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, prof. Joanna Lewin-Kowalik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. Jerzy Jochem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, prof. Beata Ponikowska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. Hanna Kozłowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Edyta Mądry z Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr hab. Tomasz Wierzba z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Adrian Chabowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr hab. Teresa Małecka-Massalska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Na spotkaniu poruszono  wiele problemów dotyczących nauczania fizjologii i sposobów dostosowania efektów kształcenia zapisanych w nowej ustawie 2.0. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów przygotowanych przez dr Lianę Puchalską pt. "Nowoczesne technologie w nauczaniu fizjologii" oraz dr Małgorzatę Wojciechowską pt. " Połączenie tradycyjnych metod nauczania fizjologii z patofizjologią z nauczaniem zdalnym".

Uczestnicy spotkania podjęli zgodnie decyzję o organizowaniu takich konferencji corocznie.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM