Seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta

Data dodania: 17.04.2019
17 kwietnia br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego.

W spotkaniu udział wzięli studenci, nauczyciele akademiccy, lekarze i pielęgniarki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, a także prawnicy.

Uczestników konferencji, w tym prelegentów  powitała dr hab. Aleksandra Czerw – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego. Zaproszenie organizatorów przyjęli m. in. prof. Bolesław Samoliński, dr hab. Mariusz Gujski, dr hab. Adam Fronczak i prof. Robert Rudowski.  

Pierwszy z prelegentów - Paweł Strzelec, radca prawny, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wygłosił wykład pt.  „Ryzyka prawno-finansowe w zawodach medycznych”. Prelekcja dotyczyła zagadnień spraw karnych i cywilnych związanych z błędami medycznymi, znaczenia dokumentacji medycznej w kontekście zabezpieczenia personelu medycznego przed ewentualnymi roszczeniami, kryminalizacji zawodów medycznych w związku z coraz większą liczbą składanych pozwów.

Po wygłoszeniu wykładu dr hab. Aleksandra Czerw otworzyła dyskusję, w której  oprócz pani docent głos zabrali: dr hab. Adam Fronczak, prof. Bolesław Samoliński i prof. Robert Rudowski. Wymiana opinii dotyczyła m.in. problemu odpowiedzialności prawnej za zakażenia szpitalne oraz projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

W drugiej części spotkania prelekcję pt. „Czy lekarze często popełniają przewinienia zawodowe?” wygłosił dr Grzegorz Wrona – Naczelny  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Wykładowca przedstawił dane statystyczne związane z liczbą prowadzonych postępowań dotyczących przewinień zawodowych lekarzy, omówił przyczyny zgłaszania skarg oraz możliwe kary, jakie mogą ponieść lekarze. Na koniec swojego wystąpienia odniósł się do tematu często pomijanego w podobnych rozważaniach  - odpowiedzialności zawodowej lekarzy przebywających na emigracji zarobkowej. Po wykładzie ponownie rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrała dr Katarzyna Syroka-Marczewska, adwokat, współpracownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, która odniosła się do problemu coraz większej aktywności na rynku podmiotów oferującychpacjentom uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień.

Spotkanie zakończyła dr Anna Augustynowicz, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego, która zaprosiła wszystkich do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach w ramach cyklu seminariów dotyczących odpowiedzialności prawnej personelu medycznego.


 Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM

 

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM