XIII Wiosna z Fizjoterapią - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Fizjoterapia w geriatrii - profilaktyka i leczenie"

Data dodania: 15.04.2019
W dniach 12-13 kwietnia br. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna z Fizjoterapią”. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia dotyczył fizjoterapii w geriatrii - profilaktyki i leczenia.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia odbyło się pod auspicjami Dekady Kości i Stawów. Patronat Naukowy nad konferencją sprawowały Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Organizatorami wydarzenia były SKN Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL oraz Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL.

Uczestników spotkania powitała dr Anna Hadamus - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, zaś w imieniu Władz Rektorskich do zebranych w Auli Centrum Dydaktycznego zwróciła się prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Pani Rektor gratulując organizacji wydarzenia jego twórcom, podkreśliła ogromną wartość konferencji jako inicjatywy studenckiej, która z pewnością zaprocentuje w przyszłym zawodowym życiu. Odnosząc się do tematu konferencji, zaakcentowała jego wagę i aktualność w kontekście zmian demograficznych. Życzyła także owocnych obrad i wyraziła nadzieję, że to właśnie fizjoterapeuci odegrają szczególną rolę w aktywizacji osób starszych. Do zebranych zwrócili się także: Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, dr hab. Małgorzata Mossakowska z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, prof. Jerzy Kiwerski z  Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, dr Zbigniew Wroński z  Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Katarzyna Wiśniewska – Przewodnicząca SKN Fizjoterapii oraz dr hab. Dariusz Białoszewski – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL a zarazem kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjotrerapii II WL.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Zespół poupadkowy – symptomatologia kliniczna oraz rola fizjoterapeuty w procesie profilaktyki i leczenia” wygłosił dr hab. Marek Żak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie wydarzenia znalazł się także „wykład mistrza”. W roli prelegenta wystąpiła dr Anita Sikora-Szubert reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Dysfunkcje struktur dna miednicy – cele i zadania fizjoterapeuty w pracy z pacjentem w wieku geriatrycznym”.

Oprócz wspomnianych wykładów na pierwszy dzień konferencji złożyły się trzy sesje plenarne oraz sesja plakatowa.

W trakcie tych części sympozjum, wyniki swoich prac zaprezentowali studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w poprzednim roku byli studentami. Ich wystąpienia przybrały formę konkursu prac oryginalnych.

Po zakończeniu sesji plakatowej miała miejsce dyskusja panelowa zatytułowana „ Rola, zadania i miejsce fizjoterapeuty w opiece gerontologicznej”, którą poprowadzili dr hab. Dariusz Białoszewski oraz dr Zbigniew Wroński.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było ogłoszenie wyników oraz wręczenie laureatom dyplomów i nagród o wartości 75 tys. zł.  

Podobnie jak w latach ubiegłych konferencji towarzyszyły warsztaty. W trakcie 14 spotkań uczestnicy dowiedzieli się m.in. o możliwościach wykonywania zabiegów z zakresu terapii manualnej u pacjentów geriatrycznych i przyczynach funkcjonalnej niesprawności kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu. Prowadzący omówili również zaburzenia chodu u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i algorytm postepowania fizjoterapeutycznego. Opowiedziano także  o zalecanych formach aktywności u osób starszych z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i  zgłębiono tzw. igłoterapię suchą oraz wprowadzono w uczestników w najważniejsze aspekty treningu funkcjonalnego u osób powyżej 60 r. życia i treningu upadków. Biorący udział w spotkaniach uczyli się także, jak umiejętnie ocenić zdolności motoryczne pacjenta i wykorzystać wiedzę w praktyce terapeutycznej. Prowadzący podzielili się również pomysłami na terapię w najczęstszych dysfunkcjach obręczy kończyny górnej oraz omówili zasady prawidłowej komunikacji z pacjentem w starszym wieku.

Laureaci:

NAGRODA GŁÓWNA  - Marta Zdunek, Małgorzata Lichota  „Charakterystyka wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy 5-letnich dzieci w zależności od wskaźnika Cole’a” (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

NAJLEPSZA PRACA W SESJI PLAKATOWEJ - Martyna Romanowska-Naimska „Nietrzymanie moczu u 12 letniej dziewczynki i rola fizjoterapii dna miednicy – opis przypadku” (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

NAJLEPSZA PRACA PRZEGLĄDOWA - Mikołaj Gregier, Blanka Giżewska, Anna Cygańska „Urazy narządu ruchu wśród kitesurferów. Przegląd literatury” (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

NAJLEPSZA PRACA W SESJI TEMATÓW WOLNYCH: STUDIA LICENCJACKIE/MAGISTERSKIE  - Kinga Wieczorkiewicz, Paulina Ewertowska  „Zaburzenia postawy ciała u osób trenujących taniec” (Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku).

NAJLEPSZA PRACA W SESJI TEMATÓW WOLNYCH: STUDIA DOKTORANCKIE  - Magdalena Syrek, Urszula Zdanowicz, Robert Śmigielski, Michał Staniszewski „Zmiany parametrów chodu pacjentów po całkowitej, trójpęczkowej rekonstrukcji ścięgna Achillesa” (Carolina Medical Center w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

NAJLEPSZA PRACA W SESJI „FIZJOTERAPIA W GERIATRII – PROFILAKTYKA I LECZENIE - Joanna Byra ”Występowanie objawów dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych u osób po 60 roku życia – model ćwiczeń profilaktycznych” (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

NAGRODA PUBLICZNOŚCI - Tomasz Jankowski, Karolina Wiaderna, Alicja Andrasiak „Ocena wpływu aplikacji flossingu na wybrane parametry siłowe mięśni uda” (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

NAGRODA GŁÓWNA  - Marta Zdunek, Małgorzata Lichota  „Charakterystyka wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy 5-letnich dzieci w zależności od wskaźnika Cole’a” (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM