Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

W sobotę, 13 kwietnia, w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się uroczysta promocja magistrów kierunków analityka medyczna i farmacja oraz doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych. Z rąk władz rektorskich i dziekańskich dyplomy odebrało 152 absolwentów.

Gospodarzem wydarzenia był prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Zaproszenie do udziału w Dyplomatorium przyjęli: reprezentująca JM Rektora - prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, Dziekani i Prodziekani bratnich Wydziałów – prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, a także prof. Dorota Maciejewska – kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym. Na uroczystości obecni byli również: prof. Mieczysław Szostek - Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji WUM, Łukasz Szmulski - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w  Ministerstwie Zdrowia, Justyna Marynowska – Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Maciej Janiak z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dr Monika Jabłonowska - Konsultant Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej i Wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, dr Anna Stachurska - Wiceprzewodnicząca  Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, prof. PAN, dr hab. Iwona Arabas z Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Katarzyna Ładno - Dyrektor Oddziału Warszawa Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska.

Dyplomatorium rozpoczęło się odśpiewaniem przez uczelniany Chór pod batutą Daniela Synowca hymnu „Gaude Mater Polonia”. Następnie prof. Piotr Wroczyński skierował słowa powitania do zebranych na auli abiturientów, ich rodzin oraz pozostałych gości. Głos zabrała również prof. Jadwiga Turło, która w imieniu Rektora oraz własnym, pogratulowała bohaterom uroczystości, życzyła im dalszych sukcesów, wszystkiego co najlepsze na nowej – zawodowej drodze życia oraz spełniania marzeń.   

Po przemówieniach okolicznościowych Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz Dziekan wręczyli Złote Laury najlepszym absolwentom. Na kierunku farmacja była to Ada Miklas, która ukończyła studia ze średnią 4,84, zaś na kierunku analityka medyczna wyróżnienie otrzymała Maryla Michalak, kończąca naukę ze średnią 4,7. Katarzyna Ładno – Dyrektor Oddziału Warszawa TU INTER Polska oraz Dziekan wręczyli również Adzie Miklas Dyplom Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska. Następnie Dziekan – prof. Piotr Wroczyński zaprosił Natalię Bierezowicz oraz Andrzeja Patyrę – absolwentów Wydziału Farmaceutycznego, a zarazem członków Samorządu Studentów WUM, którym wręczył podziękowania za pracę na rzecz społeczności akademickiej.

Po uroczystym ślubowaniu, które dla magistrów analityki medycznej odczytała Prodziekan – prof. Grażyna Nowicka, a dla magistrów farmacji Prodziekan – dr hab. Joanna Kolmas, dyplomy z rąk Dziekana i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz certyfikaty od prof. Mieczysława Szostka odebrało 35 absolwentów analityki medycznej oraz 94 absolwentów kierunku farmacja. Wydział Farmaceutyczny wzbogacił się również o 14 nowych doktorów nauk farmaceutycznych oraz 9 doktorów habilitowanych. Pięciu doktorów: dr Agnieszka Kowalczyk, dr Urszula Piotrowska, dr Paulina Łuszczyńska, dr Marta Polkowska oraz dr Sylwester Krukowski ukończyło przewód z najwyższym wyróżnieniem summa cum laude oraz dr Katarzyna Grzelka z wyróżnieniem cum laude. Uroczyste ślubowanie od nowo promowanych odebrał Dziekan - prof. Piotr Wroczyński.             

Na koniec uroczystości głos zabrali: Łukasz  Szmulski - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia; dr Monika Jabłonowska - Konsultant Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej i Wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Justyna Marynowska – Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, prof. PAN, dr hab. Iwona Arabas - Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz przedstawiciele dyplomowanych: w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych -  dr hab. n. farm. Kinga Ostrowska, w imieniu magistrów farmacji i analityki medycznej -  mgr farm. Andrzej Patyra oraz w imieniu studentów - Kamil Koronowski - Przewodniczący  Samorządu  Studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Akcentem muzycznym uroczystości był koncert zagrany przez Kwartet Reprezentacyjny Orkiestry Kameralnej WUM. Po występie absolwenci wyrzucili w górę birety jako symboliczny wyraz zakończenia edukacji na naszej Uczelni.

 

 

Biuro Informacji i Promocji

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM