XIII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

Data dodania: 12.04.2019
12 kwietnia br. odbyła się 13. edycja Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód. W trakcie wydarzenia znakomici polscy i zagraniczni wykładowcy podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą o najnowszych osiągnięciach oraz bieżących zagadnieniach w tej dziedzinie medycyny. Konferencji patronował JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś.

Gości i uczestników spotkania powitała Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, a zarazem Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Zaproszenie na konferencję przyjęli m.in.: JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. Bolesław Samoliński, Łukasz Jankowski - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Dariusz Paluszek z Naczelnej Izby Lekarskiej, Janusz Szulik z Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska oraz, wspierający konferencję od samych jej początków, Marian Rogowski z firmy MRD Rogowski z Frankfurtu.

W konferencji wzięli udział studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, stażyści oraz lekarze, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, zwracając się do zebranych, wspomniała o długiej tradycji konferencji Zachód-Wschód, której pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku z inicjatywy byłego Rektora naszej Uczelni - prof. Janusza Piekarczyka. Wyraziła zadowolenie z faktu, iż sympozjum na stałe wpisało się do kalendarza ważnych akademickich wydarzeń, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Następnie zaprosiła JM Rektora do otwarcia Konferencji. Rektor – prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, jak wyjątkowy jest obecny rok, nie tylko dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, ale całego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ponieważ w październiku pracownicy i studenci WUM rozpoczną pracę i naukę w nowym, wspaniałym gmachu Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM. Dodał, że Wydział Lekarsko-Dentystyczny otrzyma wreszcie najlepsze warunki do funkcjonowania i będzie to kolejny impuls do jeszcze intensywniejszej aktywności klinicznej, naukowej i dydaktycznej oraz tworzenia bogatszego dorobku naukowego znakomitych jednostek Wydziału. Przekazując na ręce organizatorów słowa uznania za wysiłek włożony w przygotowanie konferencji, pogratulował idei kontynuowania spotkań, które zyskują renomę w międzynarodowym środowisku medycznym i potwierdzają wysoki poziom wiedzy naukowców naszej Uczelni. Wszystkim zgromadzonym życzył owocnych obrad, sukcesów naukowych oraz satysfakcji z dokonań zawodowych, a także miłego pobytu w Warszawie.

Na konferencję złożyły się dwie sesje naukowe, w trakcie których zaplanowano wykłady naukowe zaproszonych gości. Pierwszej przewodniczyli: prof. Andrzej Wojtowicz i dr hab. Paweł Zawadzki, natomiast drugiej: dr hab. Izabela Strużycka oraz dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka.

W programie sesji I znalazły się następujące wystąpienia:

„Wrodzone wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce i przesądach” – prof. Janusz Limon, Oddział Gdański Polskiej Akademii Nauk
„Zapalenia kości żuchwy – punkt widzenia ortopedy” – dr hab. Ireneusz Babiak, Klinika Ortopedii Rehasport, Szpital Medicaver Warszawa
„Regenerative periodontal therapy – concepts and evidence” -  prof. Henrik Dommisch, Department of Periodontology and Synoptic Dentistry, Charité – Universitätmedizin Berlin

Na II sesję złożył się:

 - „Different perspective of caries and caries treatment” – prof. Dan Ericson, Department od Cardiology Faculty of Odontology, Malmö University Sweden
- “Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty” – Janusz Szulik, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska
- “The north, south, east and west of occlusion” – dr Tom Bereznicki, King’s College London
- “King’s College London Dental Society – 125 years of excellence at No. 1 Dental Institute in Europe and No. 2 in the World” – Thomas Hayes-Powell and Matthew Billington, King’s College London

Współorganizatorami Konferencji byli: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, MRD Rogowski, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii–Oddział Warszawa, Akademia Pierre Faucharda – Sekcja Polska.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM