II Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej

Data dodania: 12.04.2019
„Różne oblicza insulinooporności” to temat II Warszawskiego Dnia Dietetyki Klinicznej, który odbył się 11 kwietnia br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konferencji patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Spotkanie otworzyła dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, przewodnicząca Komitetu Naukowego, a zarazem kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, który był głównym organizatorem wydarzenia.

Do uczestników sympozjum zwrócił się dr hab. Robert Gałązkowski – Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne. Nawiązując do tematu konferencji stwierdził, że w kontekście insulinooporności należy wspomnieć o roli dietetyka, którego działania są wpisane nie tylko w szeroko rozumianą promocję zdrowia, ale też pracę całego zespołu terapeutycznego. Zwrócił także uwagę na znaczenie problemu insulinooporności, która jest przyczyną wielu schorzeń, zaś jej konsekwencją może być nawet zagrożenie życia. Zaapelował także do środowiska lekarzy i dietetyków  o pogłębianie wiedzy w oparciu o międzynarodowe badania i standardy, gdyż tylko dzięki jej ciągłej aktualizacji opieka medyczna może być sprawowana na najwyższym poziomie.

Sympozjum składało się z trzech sesji tematycznych, którym towarzyszyła dyskusja oraz z multimedialnej sesji plakatowej połączonej z konkursem prac.

Pierwsza sesja, której przewodniczyli prof. Grażyna Nowicka i dr hab. Marianna Bąk, była poświęcona m.in. patogenezie insulinooporności i jej związkom z cukrzycą, a także roli żywienia oraz czynników genetycznych i epigenetycznych w rozwoju tego zaburzenia. Omówiono także postępowanie dietetyczne w insulinooporności.

Obrady drugiej sesji poprowadzili prof. Ewa Stachowska i prof. Artur Mamcarz. W tej części konferencji prelegenci poruszyli zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dietoterapii niealkoholowego stłuszczenia wątroby, kwestie dotyczące zależności między insulinoopornością a zaburzeniami płodności u kobiet oraz z wpływem aktywności fizycznej i operacji bariatrycznych na insulinooporność. Omówiono także sprzeczności i cechy wspólne w diecie pacjenta ze wspomnianym zaburzeniem i pacjenta bariatrycznego.

Prelegenci trzeciej sesji, której przewodniczyły prof. Lucyna Ostrowska oraz dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, omówili tematy dotyczące m. in. roli mikrobioty w patogenezie insulinooporności oraz diety pacjenta po udarze mózgu, u którego stwierdzono insulinooporność oraz zaburzenia połykania.

W konkursie zorganizowanym w ramach Sesji Plakatowej nagrody otrzymali:

I nagrodę:
Olga Kijora-Jaroszewska, Paweł Szewczyk z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Katedra Gastroenterologii i Hepatologii oraz Zakładu Dietetyki) za pracę pt. „Zmiana masy ciała i jej wpływ na wskaźniki biochemiczne u pacjentów z NAFLD”.

II nagrodę:
mgr Aleksandra Karczemna, dr hab. Ewa Lange, mgr inż. Hubert Dobrowolski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki) za pracę pt. „Wpływ wysokiego stężenia folianów we krwi matki w okresie ciąży na ryzyko wystąpienia insulinooporności u jej potomstwa”.

III nagrodę:

Nicola Szeja1, Małgorzata Słoma2, Magdalena Maciejewska-Cebulak3, Katarzyna Pastusiak4, Marcin Szwajnoch5 za pracę pt. „Czy insulinooporność stanowi czynnik ryzyka rozwoju nowotworu piersi?”

1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych

2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych

3 Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

4 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I,  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

5 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewskia
Dział Fotomedyczny WUM