WUM gospodarzem spotkania prodziekanów uniwersytetów medycznych ds. analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

Data dodania: 05.04.2019
28 marca br. w sali konferencyjnej Centrum Badań Przedklinicznych odbyło się spotkanie prodziekanów ds. oddziałów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej. Głównym celem wydarzenia było omówienie aktualnych spraw związanych z kształceniem na kierunku analityka medyczna.

Organizatorem spotkania była prof. dr hab. Grażyna Nowicka, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej naszej Uczelni, która od grudnia 2012 roku pełni funkcję przewodniczącej Konferencji Prodziekanów ds. Analityki Medycznej/Medycyny Laboratoryjnej uczelni medycznych.

Do Centrum Badań Przedklinicznych przybyli prodziekani z uniwersytetów medycznych, które kształcą przyszłych diagnostów laboratoryjnych:

prof. Joanna Sikora z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. Danuta Kosik-Bogadzka z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. Violetta Kajka-Kuźniak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. Jarosław Dudka, prof. Beata Jakubowska-Stolarska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. Maciej Jankowski z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
prof. Milena Dąbrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. Eugenia Gospodarek z UMK z Collegium Medicum w Bydgoszczy
prof. Małgorzata Knapik-Czajka z Collegium Medicum UJ w Krakowie
prof. Katarzyna Winsz-Szczotka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W wydarzeniu z Prodziekanami przybyły uczestniczyły również Alina Niewiadomska - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Justyna Marynowska - Wiceprezes KRDL.

Oprócz omówienia bieżących spraw związanych z nauczaniem na kierunku analityka medyczna, uczestnicy spotkania skupili się także na zagadnieniach dotyczących szkolenia podyplomowego diagnostów, tematach związanych z projektem nowej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz wymaganiach, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Ta ostatnia kwestia nabiera, zdaniem uczestników, szczególnego znaczenia, gdyż mimo wprowadzonych w 2016 roku standardów nauczania na kierunku analityka medyczna, obecnie w pracach nad ustawą o diagnostyce laboratoryjnej/medycynie laboratoryjnej rozpatruje się możliwość dopuszczania do zawodu osób kończących inne kierunki studiów na uniwersytetach niemedycznych. Program tych studiów nie jest kompatybilny ze standardami nauczania dla analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej. Zdaniem Prezes KRDL - Aliny Niewiadomskiej budzi to zrozumiały sprzeciw środowiska zawodowego oraz studentów. Zaapelowała o przedstawienie tego problemu Radom Wydziałów oraz towarzystwom naukowym z zakresu medycyny laboratoryjnej oraz medycyny klinicznej, które są odbiorcami wyników prac diagnostów laboratoryjnych. Nawiązując do faktu, że ponad 70% decyzji lekarskich podejmowanych jest w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, Prezes Alina Niewiadomska wyraziła nadzieję, iż dla dobra pacjentów i mając na uwadze dbałość o wysoką jakość oraz efektywność działań podejmowanych w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, środowiska te przedłożą swoje opinie Ministrowi Zdrowia, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Posłom na Sejm RP.

Podczas spotkania omawiane były również zagadnienia dotyczące rozwoju współpracy naukowo-badawczej w obszarze medycyny laboratoryjnej istotne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz przygotowania przyszłych absolwentów nie tylko do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, ale także w jednostkach naukowo-badawczych.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM