Spotkanie informacyjne z Ambasadorem Programu Fulbrighta

Data dodania: 02.04.2019
2 kwietnia br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego uniwersytetu oraz reprezentanci innych warszawskich uczelni spotkali się z Ambasadorem Programu Fulbrighta w Warszawie i okręgu mazowieckim - dr. hab. Markiem Postułą.

Uczestników wydarzenia przywitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof. J. Filipiak. Zwracając się do przybyłych, powiedział, że jednym z priorytetów Uczelni jest umiędzynarodowienie studiów, dlatego warto skorzystać z oferowanych programów wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza tak sprawdzonych i prestiżowych, jak te do których zaprasza Komisja Fulbrighta.

Dr hab. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – były stypendysta Fulbrighta przedstawił uczestnikom aktualną ofertę stypendialną Komisji, podkreślając jej unikatowość wynikająca z jakości programu i korzyści przynoszonych wyjeżdżającym. Podkreślił także długoletnią, bo sześćdziesięcioletnią historię Programu Fulbrighta w Polsce i pozytywne, wielowymiarowe efekty tej inicjatywy. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze szczegółami propozycji skierowanej do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, dowiedzieli się także na czym polega proces rekrutacji i jak przygotować dobrą aplikację o stypendium.

Ambasador Programu Fulbrighta opowiedział także o swoich osobistych doświadczeniach związanych z pobytem w Laboratorium Perioperatywnej Genomiki (Katedra Anestezjologii, Penn State College of Medicine w Hershey) i wpływie tego wyjazdu na jego dalsze, nie tylko zawodowe, życie.

Swoją wiedzą, refleksjami a także motywacjami, które legły u podstaw przystąpienia do programu wymiany akademickiej między Polską a USA, podzielili się także obcokrajowcy -  stypendyści programu, którzy przebywają w Polsce. O swoim doświadczeniu opowiedzieli studenci: Aleksander Bala, Blair Stewig, Dzhuliyan Vasilev oraz wykładowca akademicki dr David Forte.

Osoby biorące udział w programie miały sposobność zadawania pytań dotyczących zarówno oferty jak i zasad naboru. Odpowiedzi udzielali dr hab. Marek Postuła oraz Justyna Maziarska-Lesisz – koordynator Programu Senior Award.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM