Konferencja „SM u dzieci i młodych dorosłych”

Data dodania: 01.04.2019
29 marca br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego odbyła się konferencja poświęcona stwardnieniu rozsianemu u dzieci i młodych dorosłych. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych oraz Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

W czasie spotkania przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zmieniających się kryteriów rozpoznawania SM, omówiono podobieństwa i różnice między SM a zespołem “neuromyelitis optica” (NMO) oraz zaprezentowano wyniki długoterminowych obserwacji zapalenia pozagałkowego nerwu wzrokowego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zaproszonych gości z zagranicy. Prof. Brenda Banwell z The Children’s Hospital w Filadelfii (USA) przedstawiła aktualne badania nad nowymi lekami, które wkrótce znajdą zastosowanie w leczeniu dzieci z SM, prof. Barbara Kornek z Medizinische Universität Wien opowiedziała o badaniach biomarkerów diagnostycznych, które mogą pomóc we właściwym doborze leczenia w SM.

Odrębna sesja poświęcona była aktualnym programom lekowym w SM i konieczności ich modyfikacji. W sesji tej wzięli udział Konsultanci Krajowi w dziedzinie Neurologii oraz Neurologii dziecięcej - prof. Danuta Ryglewicz oraz prof. Ewa Emich-Widera.

Konferencja stanowiła doskonałe forum wymiany doświadczeń między lekarzami i, jak podkreślali uczestnicy, powinna przełożyć się na skuteczniejsze leczenie szczególnej grupy chorych –  jaką są dzieci i młodzi dorośli.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 lekarzy- neurologów i neurologów dziecięcych z całego kraju oraz delegacja 17 lekarzy z Ukrainy pod kierunkiem Głównego Neurologa Dziecięcego Ukrainy – prof. Volodymira Martyniuka.

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM