Wykład patronacki

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika było gospodarzem spotkania, podczas którego wystąpił z wykładem prof. Jacek Malejczyk – Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

W spotkaniu uczestniczyli tradycyjnie uczniowie i nauczyciele ze szkół objętych patronatem: XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego oraz gospodarze.

Sylwetkę wykładowcy - jego dorobek naukowy i zainteresowania badawcze przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. Pilotażowego Programu Patronackiego.

Prof. Jacek Malejczyk w swoim wystąpieniu, odwołując się do odwiecznych marzeń człowieka o nieśmiertelności, starał się odpowiedzieć na pytanie, na ile medycyna regeneracyjna i odtwórcza jest receptą na starzenie się i pozwala zatrzymać czas.
Prelegent, zdefiniował proces starzenia, nawiązał do chorób związanych z przedwczesnym starzeniem się – progerii i pokazał w jaki sposób współczesna medycyna próbuje sobie poradzić ze „zużytymi” i zniszczonymi częściami organizmu. Prof. Jacek Malejczyk omówił najważniejsze cele i strategie medycyny regeneracyjnej, takie jak stymulacja komórek i tkanek do bardziej efektywnego gojenia się ubytku i odtwarzania narządu, czy zastąpienie chorego narządu przeszczepem lub sztucznie wytworzonym zamiennikiem. Na wybranych przykładach młodzież dowiedziała się na czym polega zdolność do regeneracji tkanek i narządów. Odwołując się m. in.  do ikonografii, osobne miejsce poświęcił transplantologii. Opowiedział zebranym o rodzajach przeszczepień oraz przypomniał o ograniczeniach w ich stosowaniu. Wiele uwagi poświęcił także komórkom macierzystym – ich pochodzeniu, potencjałowi i zastosowaniu. Wspomniał także o finansowych ograniczeniach stosowania medycyny regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej oraz jej etycznych i społecznych aspektach.

Wystąpienie naszego naukowca spotkało się z dużym zainteresowaniem licealistów, którzy korzystając ze sposobności zadawali mu wiele pytań.

Na zakończenie spotkania prof. Jacek Malejczyk otrzymał z rąk dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM