Kolejny Dzień Otwarty za nami

Znakomita frekwencja, ogromne zainteresowanie odwiedzających, ciekawe prezentacje, wykłady, warsztaty oraz podobnie jak w latach ubiegłych - spotkania z Władzami Uczelni - tak w skrócie wyglądał Dzień Otwarty, który 16 marca br. przygotował zespół Biura Informacji i Promocji.

W minioną sobotę rzesze młodych ludzi zainteresowanych kształceniem na naszym Uniwersytecie, przybyło do Centrum Dydaktycznego WUM, gdzie odbywał się Dzień Otwarty. W spotkaniach z  kandydatami uczestniczyli przedstawiciele Uczelni na czele z reprezentującym Władze Rektorskie - prof. Krzysztofem J. Filipiakiem – Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił on najważniejsze walory naszej Uczelni, podkreślając rolę umiędzynarodowienia w procesie studiowania. Zachęcał także do pilnej nauki i skorzystania z Programu Erasmus+.

Z kandydatami na studia spotkali się także przedstawiciele Władz Dziekańskich wszystkich Wydziałów: Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL – dr hab. Dariusz Białoszewski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Medycyny Laboratoryjnej WF - prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan do spraw Umiędzynarodowienia i Rozwoju WF - dr hab. Piotr Luliński, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ – dr hab. Joanna Gotlib, Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne – dr hab. Robert Gałązkowski, Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą WLD – prof. Kazimierz Szopiński oraz Kierownik Studium Doktoranckiego WLD – prof. Sylwia Słotwińska.

Podczas spotkań informacyjnych z władzami Uczelni, kandydaci na studia uzyskali najważniejsze informacje na temat poszczególnych kierunków i warunków kształcenia. Dr Longin Niemczyk – Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przedstawił wszystkim zainteresowanym nauką na naszym Uniwersytecie ogólne zasady tegorocznej rekrutacji. Prezentacje na Auli uświetnili muzycy z Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Beaty Herman.

Studenci reprezentujący poszczególne kierunki, koła naukowe i organizacje studenckie, na przygotowanych przez siebie stoiskach chętnie dzielili się wiedzą na temat studiowania oraz opowiadali o działalności naukowej i samorządowej.

Odwiedzający mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących anatomii, przygotować maści czy przekonać się na czym polega projektowanie molekularne. Na wielu stoiskach przygotowano modele i fantomy, umożliwiające nie tylko poznanie budowy człowieka, ale także pozwalające przeprowadzić proste zabiegi takie jak pobór krwi czy badanie laryngologiczne.

Studenci, prezentując swoje umiejętności, wykonywali również wiele badań: m.in. mierzyli ciśnienie oraz poziom cukru. Podobnie jak w latach ubiegłych,  atrakcją przyciągającą zwiedzających okazała się możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistycznym sprzętem medycznym i narzędziami chirurgicznymi. Licealiści mogli również sprawdzić swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka biorąc udział w quizie przygotowanym przez członków  SKN Historii Medycyny przy Studium Historii Medycyny WUM.
Wielkie zainteresowanie wzbudził także pokaz ratownictwa medycznego - symulacja pracy ratowników po wypadku komunikacyjnym. Ogromną popularnością  cieszyła się oferta przygotowanych warsztatów: z szycia chirurgicznego, fizjoterapii (z kinezjotapingu) czy dietetyki zatytułowane „Zdrowa dieta - science czy fiction ? W programie wydarzenia znalazły się także zajęcia zatytułowane „Od poczęcia do narodzin. Rozwój i narodziny człowieka oraz dwa wykłady specjalne: „Anatomia oczami Leonarda da Vinci”, który wygłosił  dr Adam Tyszkiewicz – dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM oraz „Zabezpieczenie medyczne imprez masowych na przykładzie Światowych Dni Młodzieży 2016" – wygłoszony przez mgr Marcina Podgórskiego – wykładowcę w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WNoZ – reprezentującego równocześnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Formuła Dnia Otwartego objęła także zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznych, gdzie młodzież zobaczyła tzw. sale wysokiej wierności i zapoznała się z działaniem zaawansowanych symulatorów oraz zwiedziła sale niskiej wierności wyposażone m.in. w drenażery.
Podczas wydarzenia zaprezentowano także nowy kierunek - Ocenę Technologii Medycznych (DUO OTM) - wysokospecjalistyczne, dualne studia stacjonarne II stopnia.
W trakcie całego Dnia Otwartego szczegółowych informacji dotyczących Uczelni i studiowania udzielali również pracownicy administracji z: Biura Rekrutacji i Organizacji Nauczania, English Division i Biura Karier.  

W imieniu Biura Informacji i Promocji serdecznie dziękujemy wszystkim studentom i pracownikom za wsparcie - Państwa inicjatywę, aktywność i poświęcony czas.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji