Prof. Dagmara Mirowska-Guzel w nowych władzach PTFKiT

Prof. Dagmara Mirowska-Guzel - kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM została wybrana Przewodniczącym Elektem Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Wybory przeprowadzono podczas Walnego Zgromadzenia

Podczas wspomnianego wydarzenia podjęto także decyzję o nadaniu honorowego członkostwa Towarzystwa prof. Andrzejowi Członkowskiemu – kierownikowi Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM w latach 1991 – 2013, obecnie pracownikowi tej jednostki WUM. Profesor Andrzej Członkowski był członkiem-założycielem Towarzystwa oraz jego Przewodniczącym w latach 2006-2011.

Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii istnieje od 2003 r., a do jego działań statutowych należą między innymi:

  • promocja zagadnień farmakologii klinicznej w kształceniu przed- i  podyplomowym lekarzy w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa terapii,
  • współpraca z przemysłem farmaceutycznym.
  • udział w działaniach zmierzających do racjonalizacji terapii i ekonomizacji leczenia.
  • aktywność naukowa.

Obecnym przewodniczącym Towarzystwa jest prof. Bogusław Okopień - kierownik Katedry Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej.

 

Biuro Informacji i Promocji