Nasza Uczelnia na Targach Edukacyjnych Perspektyw

Data dodania: 08.03.2019
W dniach 8 i 9 marca br. odbył się XXXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny – Perspektywy 2019. W salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowały się Szkoły Wyższe i Policealne, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonał Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, który przywitał gości honorowych i wszystkich uczestników wydarzenia. Do przybyłych zwrócili się także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wiceminister Maciej Kopeć oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny m. st. Warszawy Dorota Łoboda.

Wszyscy zainteresowani studiowaniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mogli odwiedzić stanowisko, na którym przedstawiciele Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia: Katarzyna Zielińska i Beata Jadacka udzielały szczegółowych informacji dotyczących oferty edukacyjnej naszej Uczelni oraz zasad tegorocznej rekrutacji. Do studiowania na Wydziale Nauki o Zdrowiu zachęcała również Dominka Robak z Dziekanatu WNoZ. Dodatkowo, liczna grupa naszych studentów dzieliła się swoją wiedzą o praktycznym wymiarze kształcenia na Uniwersytecie.

Młodzież odwiedzająca Salon Edukacyjny miała także okazję uczestniczyć w prezentacji WUM, którą poprowadził Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel.

Warszawskie targi organizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” stanowią cykliczną inicjatywę, która służy pomocą młodym ludziom w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Tegoroczny Salon odbył się pod honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Rafała Trzaskowskiego Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jana Szmidta.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM