Stypendium Polpharmy dla naszego naukowca

Data dodania: 26.02.2019
Doktorant I Wydziału Lekarskiego - lek. Krzysztof Ozierański, pracujący w I Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, otrzymał stypendium naukowe Fundacji Polpharmy.

Stypendium przyznawane jest przez Radę Naukową Fundacji raz na dwa lata, w drodze konkursu, którego celem jest wyłonienie doktorantów wyróżniających się zaangażowaniem w prace badawczo-naukowe i dorobkiem naukowym. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Naukową kryteriami przy ocenie wniosku punktowano założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.), dorobek naukowy (do 30 pkt.) i publikacje (do 50 pkt).

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe laureata obejmują tematykę elektroterapii, niewydolności serca i zapalenia mięśnia sercowego. Tematem opracowywanej rozprawy doktorskiej, której promotorem jest kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, jest „Terapia niewydolności serca w Polsce na podstawie międzynarodowych rejestrów obserwacyjnych”.

 

Biuro Informacji i Promocji