Wykład patronacki dr. hab. Grzegorza Szczęsnego

„Biomateriały w ortopedii – stan aktualny i przyszłość” to tytuł wykładu, który 22 lutego wygłosił uczniom szkół uczestniczących w programie patronackim naszej Uczelni dr hab. Grzegorz Szczęsny z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM. Gospodarzem spotkania było XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Prelegenta oraz wszystkich uczestników spotkania, przywitał dyrektor liceum - Piotr Golinowski. Sylwetkę wykładowcy przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

Dr hab. Grzegorz Szczęsny opowiedział o historii i roli ortopedii we współczesnej medycynie. Omawiając jej rozwój, pokazał, jak na przestrzeni lat zmieniały się zarówno kształt stosowanych implantów, jak i materiały z którego zostały wykonane. Uczniowie dowiedzieli się między innymi z czego wytworzone są najczęściej stosowane implanty oraz jakie wady i zalety mają poszczególne tworzywa: metale, szkło, ceramika i polimery. Prelegent wyjaśnił także, jakimi właściwościami powinien odznaczać się dobry implant i na czym polega tzw. oszukiwanie natury w operacji wszczepienia implantów. Odnosząc się do współczesnych trendów w ortopedii doc. G. Szczęsny stwierdził, ze coraz większe zainteresowanie budzi wytwarzanie implantu dla konkretnego chorego w oparciu o technikę 3D- dającą możliwość modelowania do potrzeb anatomicznych danej osoby. Uczniowie uczestniczący w wykładzie mieli także możliwość przyjrzeniu się z bliska przykładom wszczepianych protez.

Na zakończenie spotkania wykładowca otrzymał z rąk docent Ewy Bałkowiec-Iskry pisemne podziękowania od inicjatora programu - prof. Krzysztofa J. Filipiaka, wyrazy wdzięczności przekazali również uczniowie reprezentujący XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM