UW i WUM ponownie przyznały środki na mikrogranty

Data dodania: 22.02.2019
Kolejna grupa doktorantów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała od współpracujących Uczelni dofinansowanie, dzięki którym pokryje koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wsparcie finansowe otrzymają:

mgr inż. Karol Taradaj z Kliniki Neonatologii WUM oraz mgr Mikołaj Dziurzyński z Zakładu Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii UW na badanie wstępne „Kształtowanie się antybiotykooporności flory jelitowej noworodków we wczesnym okresie okołoporodowym”

dr hab. Kinga Ostrowska z Zakładu Chemii Organicznej WUM oraz dr hab. Bartosz Trzaskowski z Centrum Nowych Technologii UW na badanie wstępne „Pochodne kumaryny - poszerzenie wiedzy na temat pochodnych kumaryn i zaprojektowanie oraz synteza nowych pochodnych kumaryn o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy”

dr Aleksandra Wesołowska z Kliniki Neonatologii WUM oraz dr Magdalena Michalska-Kacymirow z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW na badanie wstępne „Opracowanie metodyki badawczej oznaczania makroelementów oraz pierwiastków śladowych w próbkach mleka kobiecego”.

 

Biuro Informacji i Promocji