Pierwsze w Polsce spotkanie ISFTEH

Data dodania: 21.02.2019
W dniach 18-19 lutego br., po raz pierwszy w naszym kraju, odbyło się spotkanie Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for Telemedicine and e-Health) - organizacji partnerskiej WHO, w czasie którego ustalono działania priorytetowe Towarzystwa na najbliższe lata. Spotkanie poprowadził Wiceprzewodniczący Zarządu Towarzystwa - dr hab. Piotr H. Skarżyński – adiunkt w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM, członek Rady Młodych Naukowców WUM.

Spotkania Zarządu ISfTeH tworzą pole do wymiany doświadczeń, dyskusji nad aktualnym stanem telemedycyny i e-zdrowia na szczeblu światowym, kontynentalnym, międzynarodowym i krajowym oraz możliwości opracowania nowych rozwiązań telemedycznych, których głównym celem jest zadbanie o życie i zdrowie pacjentów. Najważniejszymi celami Towarzystwa ustalonymi przez Zarząd będzie stworzenie interkontynentalnych projektów związanych z konsultacjami telemedycznymi, zwiększenie dostępności telemedycyny w obrębie przepisów krajowych, a także optymalizacja uniwersalności rozwiązań, takich jak uzyskiwane certyfikaty szkoleń e-zdrowotnych.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Monika Matejczyk