Wykład patronacki

25 stycznia br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się pierwszy w tym roku kalendarzowym wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni. W roli prelegenta wystąpił dr hab. Zenon Huczek z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli także licealiści z pozostałych warszawskich szkół objętych patronatem naszej Uczelni - XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. W imieniu gospodarzy wszystkich uczestników wydarzenia przywitała – dyrektor Barbara Kordas. Sylwetkę dr. hab. Zenona Huczka przedstawiła doc. Ewa Bałkowiec–Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. Pilotażowego Programu Patronackiego.

Prelegent omówił najważniejsze patologie związane z układem sercowo-naczyniowym: chorobę wieńcową oraz tzw. choroby strukturalne - stenozę aortalną, niedomykalność mitralną, nieprawidłowe połączenia w sercu i migotanie przedsionków. Wyjaśnił także, jakimi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysponuje współczesna kardiologia. Omawiając angioplastykę, koronarografię czy też zabiegi z użyciem stentów wieńcowych podkreślił, że ich zastosowanie było prawdziwa rewolucją w medycynie.  Odnosząc się do chorób strukturalnych opowiedział m.in.  o pierwszej implantacji zastawki  metodą przezskórną, która zapoczątkowała erę bezoperacyjnego wstawiania zastawek. Licealiści dowidzieli się także na czym polegają inne stosowane obecnie sposoby korekcji i jak wygląda praca kardiologa.

Po zakończeniu wystąpienia, uczniowie zadawali prelegentowi pytania i dzielili się spostrzeżeniami.

Spotkanie zakończyła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która przekazała wykładowcy podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM