Drugie spotkanie robocze zespołów ds. federalizacji UW-WUM

Data dodania: 24.01.2019
W dniu 24.01.2019 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (UW) odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołów: Zespołu Rektorskiego ds. federacji UW i WUM kierowanego przez dyr. Jacka Cichockiego z UW oraz Zespołu ds. opracowania założeń działania federacji WUM z UW kierowanego przez prof. dra hab. med. Krzysztofa J. Filipiaka - Prorektora WUM ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Członkowie zespołów, jak i Osoby dodatkowo zaproszone na to spotkanie dyskutowali o różnych aspektach prawnych możliwości utworzenia federacji obu Uczelni, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym. Zespoły dokonały przeglądu dotychczasowej pracy, przygotowały założenia do raportu, który mają przedstawić JM Rektorom Obu Uczelni.
Kolejne spotkanie zespołów roboczych odbędzie się na początku marca.

Informacja własna

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email