Kolejne mikrogranty przyznane

Data dodania: 14.01.2019
Doktoranci i pracownicy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne. Środki, które przekażą obie Uczelnie, pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wsparcie finansowe otrzymają:

dr Agnieszka Pawełczyk z Zakładu Immunoptologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM i dr Renata Welc-Falęciak z Wydziału Biologii UW na badania wstępne: Zarażenie Toxoplasma gondii u osób zakażonych wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) i dawców krwi w Polsce oraz genotypowanie uzyskanych izolatów T. gondii;

mgr Maciej Janiak z doktorant z Zakładu Immunoptologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych i dr Małgorzatą Bednarska z Wydziału Biologii UW na badania wstępne: Wolnokrażące DNA (cf DNA) w przebiegu zakażenia Heligmosomoides polygyrus u myszy szczepu C57BL/6;

dr Tomasz Lorenc z I Zakładu Radiologii Klinicznej i dr Beata Brzozowska-Wardecka z Wydziału Fizyki UW  na badania wstępne: Radioembolizacja gruczołu krokowego jako wewnątrznaczyniowa, selektywna radioterapia u pacjentów z rakiem i współistniejącym,  łagodnym rozrostem gruczołu krokowego;

dr hab. Bożena Kociszewska-Najman, kierownik Kliniki Neonatologii i mgr Adrian Górecki, doktorant z Zakład Genetyki Bakterii Wydziału Biologii UW na badania wstępne: Ocena mikrobioty jelitowej u dzieci matek po transplantacji wątroby lub nerki w trakcie immunosupresji;

dr hab. Piotr Luliński, dr Monika Sobiech z Zakładu Chemii Organicznej i  prof. dr hab. Mikołaj Donten z Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW i Laboratorium Pomiarowego Wydziału Chemii UW na badania wstępne: Obrazowanie nanostruktury porów w układach polimerów drukowanych molekularnie;

mgr Victor Murcia Pieńkowski doktorant z Zakład Genetyki Medycznej WUM i mgr Barbara Poszewiecka, doktorantka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW na badania wstępne „Opracowanie metod przewidywania zmian w ekspresji genów spowodowanych rearanżacjami chromosowymi z miejscami złamań w obrębie regionów niekodujących.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji