Pierwsze efekty spotkań współpracy naukowej WUM-UW z ubiegłego roku

Data dodania: 07.01.2019
Dwoje doktorantów - Aneta Manda-Handzlik z WUM oraz Michał Ciach z UW otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne „Modelowanie matematyczne odpowiedzi granulocyta na patogen – walidacja w oparciu o układ neutrofil – E.coli”.

Uzyskanie mikrograntu na prowadzenie wspólnych międzyuczelnianych badań to efekt inicjatywy zespołu prof. Urszuli Demkow z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM i zespołu prof. Anny Gambin - Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

To wspólne przedsięwzięcie badawcze jest realizacją założeń dotyczących współpracy naukowej WUM i UW, którą zainicjowali rektorzy obu Uczelni – prof. Mirosław Wielgoś i prof. UW dr hab. Marcin Pałys.

Środki finansowe, które przekażą doktorantom Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski, zostaną przeznaczone na badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku w konkursie projektów Narodowego Centrum Nauki - HARMONIA.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji