Doktoranci i studenci WUM wśród stypendystów Ministra Zdrowia

Data dodania: 04.01.2019
Minister Zdrowia przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów i studentów. Aż 13 wyróżnień trafiło do osób kształcących się na naszej Uczelni.

Imponująco wypadli studenci WUM, którzy otrzymali aż 11 spośród 48 przyznanych stypendiów. Są to (w kolejności alfabetycznej):
1. Karolina Dumycz
2. Tomasz Ginda
3. Michał Gniewkiewicz
4. Kajetan Grodecki
5. Kinga Jaworska
6. Dawid Mehlich
7. Katarzyna Orlewska
8. Michał Proczka
9. Robert Uliński
10. Kamil Zieliński
11. Michał Żurek

Wśród 5 nagrodzonych doktorantów aż dwoje laureatów to doktoranci WUM:
1. Anna Płatek
2. Natalia Szejko

Rektorzy Uczelni medycznych skierowali do Ministra Zdrowia 123 wnioski o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 oraz 49 wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.
Wnioski zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w  przepisach: rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.

Osoby wyróżnione stypendium uzyskały najwyższe pozycje na listach rankingowych, wyrażające się najwyższą liczbą punktów za przedstawione we wniosku osiągnięcia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-w-sprawie-stypendiow-ministra-zdrowia-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019-dla-studentow-i-doktorantow?fbclid=IwAR2F7rxOQsCZfZPtP8PrTvMJreRep6J8uH8bQdrORjAs5IFsDvWfggFsaLU

 

Biuro Informacji i Promocji