Profesor Matthias F. Melzig doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Data dodania: 14.12.2018
14 grudnia 2018 roku podczas odbywającej się XI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Matthias F. Melzig z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego odebrał dyplom doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość odbywającą się w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym zaszczycili swoją obecnością: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan I WL prof. Rafał Krenke, Prodziekan II WL dr hab. Dariusz Białoszewski, Prodziekan WNoZ dr hab. Joanna Gotlib, Prodziekani WF – prof. Grażyna Nowicka, dr hab. Joanna Kolmas, dr hab. Marcin Sobczak i dr hab. Piotr Luliński. Przybyli Dziekani Wydziału Farmaceutycznego poprzednich kadencji: prof. Bożenna Gutkowska, prof. Józef Sawicki, prof. Jan Pachecka i prof. Marek Naruszewicz (promotor w postępowaniu o nadanie prof. Matthiasowi F. Melzigowi tytułu doktora honoris causa WUM) oraz jeden z recenzentów dorobku kandydata do tytułu doktora honorowego naszej Uczelni – prof. Aleksander Mazurek z Narodowego Instytutu Leków. Gościliśmy przedstawicieli towarzystw, instytutów naukowych i organizacji samorządowych, członków Senatu WUM i Rady Wydziału Farmaceutycznego, a także grono studentów, doktorantów oraz pracowników jednostek tworzących Wydział Farmaceutyczny. Szczególnie gorąco przywitana została prof. Halina Strzelecka – Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji w latach 1968-2004.

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy przebieg. Pierwszą część poświęcono wręczeniu prof. Matthiasowi F. Melzigowi dyplomu doktora honoris causa. Podczas drugiej części przedstawiono laureata Nagrody im. prof. Józefa Celińskiego. Trzecią część stanowiło wręczenie dyplomu najlepszym nauczycielom akademickim Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2017/2018 oraz omówienie osiągnięć naukowych Wydziału w bieżącym roku. Całość poprowadził dr hab. Piotr Luliński – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju WF.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński przypomniał, że początki trwających do dziś kontaktów prof. Matthiasa F. Melziga z naszą Uczelnią, a w szczególności z Katedrą i Zakładem Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, sięgają lat 60. XX wieku, kiedy Zakładem kierował prof. Jakub Deryng. Zwrócił uwagę, że owocem tej wieloletniej kooperacji są nie tylko rozwój naukowy Wydziału i Uczelni, ale też pomoc w kształceniu kolejnych pokoleń naukowców i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówiąc o osiągnięciach naukowych Wydziału Farmaceutycznego, podkreślił dorobek i sukcesy Katedry i Zakładu Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii (kierowanej obecnie przez prof. Annę Kiss), które w istotny sposób przekładają się na pozycję Wydziału w rankingach ewaluacji jednostek naukowych.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś pogratulował prof. Matthiasowi F. Melzigowi otrzymania godności doktora honoris causa, którą nasza Uczelnia wręcza po raz 74. Przytoczył fragmenty recenzji wniosku o nadanie doktoratu honoris causa prof. Matthiasowi F. Melzigowi, przygotowanych m.in. przez prof. Mirosławę Krauze-Baranowską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która podkreśliła europejskie i światowe zasługi Pana Profesora dla rozwoju badań nad roślinami jako źródłem nowych leków, oraz prof. Aleksandra Mazurka, zwracającego uwagę na wieloletnią współpracę naukowców Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni z doktorem honorowym. Rektor przypomniał, że współpraca ta obejmuje staże naukowców WUM, organizowane na zaproszenie prof. Melziga, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz wspólne granty i publikacje. „Dziękujemy za wszystko, co uczynił Pan dla naszej Uczelni i ludzi z nią związanych. Pana wsparcie to wielki dar, za który dzisiaj Warszawski Uniwersytet Medyczny dziękuje Panu najpiękniej, jak potrafi. Radość jest tym większa, że wśród doktorów honorowych naszego Uniwersytetu zaledwie czterech związanych było z naukami farmaceutycznymi. A byli to: prof. Arthur Stoll (1947 rok), prof. Björn Folkow (1975 rok), prof. Edward J. Shellard (1975 rok) oraz prof. Erhard Röder (1994 rok). Dziś do tego grona dołącza wybitny naukowiec, którego pasją naukową jest biologia farmaceutyczna” – mówił prof. Mirosław Wielgoś.

Laudację prof. Matthiasa F. Melziga wygłosił prof. Marek Naruszewicz. Po odczytaniu przez Dziekana prof. Piotra Wroczyńskiego treści dyplomu doktora honoris causa nastąpiła ceremonia wręczenia najwyższej godności akademickiej prof. Matthiasowi F. Melzigowi. Zwieńczeniem tej części uroczystości był wykład 74. doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Drugą część XI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego stanowiło wręczenie Nagrody im. prof. Józefa Celińskiego, przyznawanej raz w roku osobom o wybitnych zasługach dla Wydziału. Tegorocznym laureatem został prof. Marek Naruszewicz – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 2008-2012 i były Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Ostatnią cześć konferencji rozpoczęło uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w tym roku osób związanych z Wydziałem Farmaceutycznym: dr. hab. Piotra Tomaszewskiego oraz dr. Jacka Nowaka. Następnie dr hab. Joanna Kolmas przedstawiła osoby wyróżnione za pracę dydaktyczną. Dyplom dla najlepszych nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2017/2018 otrzymali: prof. Dariusz Sitkiewicz, mgr Agnieszka Zajkowska, dr Grzegorz Witkowski, dr Agnieszka Kowalczyk, dr Justyna Kurkowiak, dr Marzenna Klimaszewska i dr Przemysław Kurowski. Po wręczeniu dyplomów dr hab. Marcin Sobczak omówił osiągnięcia naukowe Wydziału Farmaceutycznego w 2018 roku. Komentarzem do prezentacji dorobku Wydziału były wystąpienia prof. Jadwigi Turło i prof. Marka Naruszewicza. XI Konferencję Naukową podsumował Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM