Kongres Zdrowia Publicznego

Data dodania: 13.12.2018
W dniach 6­–7 grudnia br. w murach naszej uczelni odbył się V Kongres Zdrowia Publicznego, którego organizatorami, wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Katedrą Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM, byli: Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”.

Pierwszy dzień kongresu otwierały wystąpienia Głównego Inspektora Sanitarnego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Zdrowia Publicznego dr. hab. Jarosława Pinkasa oraz prof. Bolesława Samolińskiego, kierownika Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM. Drugi dzień otworzył Jego Magnificencja Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. Zbigniew Król i Maciej Miłkowski – Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Izabela Kucharska i Grzegorz Hudzik – zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, a także liczne grono Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z całej Polski. Gośćmi zagranicznymi byli Djoeke van Dale z RIVM - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiskowego w Holandii oraz Jake Gommon z Public Health England.

Dyskusje panelowe z udziałem ekspertów zdrowia publicznego dotyczyły zagadnień evidence based policy, medycyny stylu życia, zagrożeń środowiskowych, komunikacji w zdrowiu publicznym i profesjonalizacji zdrowia publicznego. W sposób szczególny zaakcentowano wagę evidence based policy w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa.

Tegoroczny kongres zyskał wymiar naukowy. Pierwszego dnia przedstawiciele zespołów naukowych uczelni i instytutów naukowych z całej Polski prezentowali podczas sesji panelowych swoje prace, odbyła się także sesja plakatowa. Autorom najlepszych prezentacji oraz plakatów jury konkursowe przyznało nagrody pieniężne.

Biuro Prasowe
 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM