XXVIII Sesja Noblowska

Data dodania: 11.12.2018
10 grudnia, podczas organizowanej przez I Wydział Lekarski XXVIII Sesji Noblowskiej, przybliżono sylwetki oraz odkrycia naukowe prof. Jamesa P. Allisona i prof. Tasuku Honjo – laureatów Nagrody Nobla 2018 w dziedzinie medycyny i fizjologii. Tegorocznymi wykładowcami byli: prof. Jakub Gołąb i dr hab. Grzegorz Basak.

Każdego roku 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, odbywa się wręczenie Nagrody Nobla przyznanej w pięciu dziedzinach, w tym za osiągnięcia w obszarze medycyny i fizjologii. Tego samego dnia odbyła się również XXVIII Sesja Noblowska, czyli organizowane od 1991 roku przez I Wydział Lekarski spotkanie naukowe poświęcone omówieniu osiągnięć badawczych i odkryć naukowych laureatów medycznego Nobla. W 2018 roku Komitet Noblowski uhonorował prof. Jamesa P. Allisona z MD Anderson Cancer Center i prof. Tasuku Honjo z Uniwersytetu w Kioto za odkrycie terapii przeciwnowotworowej poprzez hamowanie negatywnej regulacji immunologicznej.

Gospodarzem Sesji Noblowskiej, odbywającej się tradycyjnie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, był Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. W wydarzeniu udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie naszej Uczelni: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy – prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator, prof. Andrzej Deptała, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski, Prodziekan WLD prof. Michał Ciurzyński. Władze dziekańskie I WL, oprócz Dziekana, reprezentowali Prodziekani – prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Rafał Krenke, prof. Lidia Rudnicka, dr hab. Przemysław Kunert oraz dr hab. Bożena Kociszewska-Najman – Kierownik Studium Doktoranckiego IWL. Przybyli Rektorzy naszej Uczelni poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko i prof. Marek Krawczyk, kierownicy katedr, klinik i zakładów, studenci oraz doktoranci. Wśród obecnych na uroczystości byli także goście specjalni: prof. Elopy Sibanda z The National University of Science and Technology (NUST) – Medical School, Bulawayo, Zimbabwe, dr. Piotr Artur Winciunas – Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej, Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz Anna Kisielow – córka prof. dr. hab. Pawła Kisielowa.

Zwracając się do zgromadzonych, Dziekan prof. Paweł Włodarski podkreślił, że osiągnięcia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii przyczyniły się do rozwoju terapii nowotworowej opartej na odhamowaniu układu odpornościowego, a o doniosłym znaczeniu odkryć noblistów świadczy fakt zastosowania ich w praktyce klinicznej. Przypomniał również osobę prof. Pawła Kisielowa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, którego badania procesów odpornościowych – a w szczególności wykazanie, że istnieją dwie populacje limfocytów T: regulatorów CD4 i cytotoksycznych CD8 – mogły pomóc w odkryciach prof. Jamesa P. Allisona i prof. Tasuku Honjo.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił uwagę, że istotą rozwoju nauk medycznych są „lata prób, niepowodzeń, zmian koncepcji, poszukiwania alternatywnych rozwiązań, nowych dróg, analizy wyników badań, setek tysięcy godzin poświęconych jednemu tematowi. Wielu oddanych sprawie bez reszty badaczy nie odkryje nic przełomowego, wiele projektów nie ujrzy nigdy światła dziennego, ale są takie badania, których twórcy doczekują się docenienia przez cały świat, nie tylko ten naukowy. To chwila chwały, ale nie zapominajmy, za tą chwilą stoją dziesięciolecia ciężkiej, mrówczej pracy”. Zauważył, że badania prof. Jamesa P. Allisona i prof. Tasuku Honjo otworzyły nowy rozdział w terapii nowotworów, dając nadzieję milionom ludzi na wygraną walkę z rakiem. Przypominając osiągnięcia tegorocznych wykładowców Sesji Noblowskiej – młodych przedstawicieli nauki polskiej – pogratulował obecnemu na uroczystości dr hab. Michałowi Grątowi (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby), który tego samego dnia otrzymał Medal Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej.

Wykładowcami XXVIII Sesji Noblowskiej byli prof. Jakub Gołąb – Kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM oraz dr hab. Grzegorz Basak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Prof. Jakub Gołąb w wykładzie pt. „Mechanizmy przeciwnowotworowego działania inhibitorów punktów kontrolnych” omówił procesy regulujące aktywność limfocytów T, natomiast dr. hab. Grzegorz Basak swój wykład pt. „Jazda bez hamulców. Nagroda Nobla w medycynie 2018” poświęcił wykorzystaniu odkryć prof. Jamesa P. Allisona i prof. Tasuku Honjo w immunoterapii nowotworów.

Część artystyczną stanowił koncert Rogowiecka & Małachowski DUO (Agnieszka Rogowiecka – flet, Jacek Małachowski – akordeon).

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny