Senat Corvinus University w Budapeszcie wyróżnia naukowca naszej Uczelni tytułem Honorary Professor

Data dodania: 04.12.2018
27 listopada br. dr hab. Dominik Golicki z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM odebrał z rąk dziekan Faculty of Economics Corvinus University w Budapeszcie, prof. Erzsebet Kovacs, dyplom Honorary Professor tej uczelni, a następnie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Health status assessment for health economic evaluations: opportunities and challenges in Central and Eastern European countries”.

W uroczystości m.in. wzięli udział: prorektor budapesztańskiej uczelni - prof. Laszlo Gulacsi, prof. Marta Pentek z Department of Health Economics oraz zastępca ambasadora Polski w Budapeszcie – pani Małgorzata Radwan-Vass.

Dr hab. Dominik Golicki współpracuje naukowo od kilku lat z Department of Health Economics Corvinus University w zakresie badań nad metodami oceny preferencji stanów zdrowia, które wykorzystywane są w farmakoekonomice oraz ocenie technologii medycznych (HTA).

W ten sposób dr hab. Dominik  Golicki dołączył do grona innych profesorów wizytujących Corvinus University, wśród których znajdują się tacy ekonomiści zdrowia jak prof. Werner Brouwer z Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie, prof. Niek Klazinga z Academisch Medisch Centrum Universiteit w Amsterdamie czy prof. Milena Pavlova z Maastricht University.

Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Kornel Puskas