IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo Pacjenta - procedury i co dalej…"

Data dodania: 30.11.2018
30 listopada br. w Centrum Dydaktycznym odbyła się konferencja związana z bezpieczeństwem pacjenta w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej. Głównymi organizatorami wydarzenia były Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego oraz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Konferencję otworzyła przewodnicząca komitetu naukowego - dr hab. Aleksandra Czerw, która przywitała przedstawicieli środowiska akademickiego, reprezentantów: Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny, Centrum Medycznego Żelazna, Miejskiego Centrum Medycznego im. K. Jonschera w Łodzi oraz młodzież z zaprzyjaźnionych stołecznych liceów.

Zwracając się do licznie przybyłych uczestników konferencji, powiedziała, że zdrowie jest najwyższą wartością zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i społecznym. Podkreśliła, że postęp technologiczny obecny we wszystkich obszarach życia powoduje m.in. wzrost oczekiwań pacjentów w kontekście usługi zdrowotnej, rozumianej jako skuteczne i bezpieczne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa powinno zatem stanowić ważny element systemu opieki zdrowotnej i polityki państwa.

Do zgromadzonych zwrócił się także Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, który podkreślił kluczową rolę procedur w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Pogratulował organizatorom tak licznego audytorium i życzył owocnych obrad.

Podczas konferencji, na którą złożyły się dwie sesje tematyczne i jedna sesja plakatowa, poruszono tematy związane ze znaczeniem stosowania procedur medycznych i ich braku w systemie bezpieczeństwa pacjenta. Wiele miejsca poświęcono zdarzeniom niepożądanym – między innymi kwestiom zarządzania ryzykiem, doświadczeniom i rozwiązaniom z praktyki zawodowej oraz systemom zgłaszania wspomnianych zdarzeń. Odrębne miejsce poświęcono bezpieczeństwu pacjenta jako nowemu przedmiotowi w edukacji studentów oraz pracy zespołów terapeutycznych właśnie w kontekście bezpieczeństwa pacjenta.

Wykłady wygłosili specjaliści będący naukowcami i ekspertami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa pacjenta w obszarze prawnym, ekonomicznym, medycznym i organizacyjnym.

Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś, Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego dr hab. Jarosław Pinkas.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM